CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 04 THÁNG 11 NĂM 2020

04/11/2020

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 10

--------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

 (Ngày 04 tháng 11 năm 2020) 

-------------------------

 

Cả ngày: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

Đoàn Chủ tịch: 

 

- Chủ tịch Quóc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng

- Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu

- Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển (điều hành phiên họp)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ

Ủy ban Kinh tế: 

Ủy ban Tài chính-Ngân sách: 

Bộ Tài chính: 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 

Phó Tổng Thư ký Quốc hội: 

Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh

Chủ nhiệm Nguyễn Đức Hải

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Nguyễn Thị Thúy Ngần

   

NỘI DUNG:

 

- Xem videoclip báo cáo kết quả giải trình về “An ninh nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và quản lý an toàn hồ, đập” (20 phút).

- Tiếp tục thảo luận ở hội trường về: kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, đầu tư công, tài chính quốc gia, cơ cấu lại nền kinh tế, chương trình mục tiêu quốc gia, chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án hồ chứa nước sông Than, Bản Mồng.

- Thành viên Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội phát biểu một số vấn đề liên quan./.