CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 2020

16/11/2020

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 10

--------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

 (Ngày 17 tháng 11 năm 2020) 

------------------------

Buổi sáng:

Đoàn Chủ tịch: 

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

- Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển (điều hành nội dung 1)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ (điều hành nội dung 2)

Bộ Công an: 

Ủy ban Quốc phòng và An ninh: 

Ủy ban Kinh tế: 

Phó Tổng Thư ký Quốc hội: 

Bộ trưởng Tô Lâm (nội dung 2)

Chủ nhiệm Võ Trọng Việt (nội dung 2)

Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh (nội dung 1)

Nguyễn Trường Giang

 

  NỘI DUNG:

 

Nội dung 1: Quốc hội họp riêng

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về thí điểm quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế.

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về thí điểm quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế.

Nội dung 2:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

- Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội nêu.

 

Buổi chiều:

Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng (điều hành nội dung 2)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu

- Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển (điều hành nội dung 1)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường:

Ban Công tác đại biểu:

Tổng Thư ký Quốc hội:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Chủ nhiệm Phan Xuân Dũng (nội dung 1)

Trưởng Ban Trần Văn Túy (nội dung 2)

Nguyễn Hạnh Phúc

Nguyễn Trường Giang

 

NỘI DUNG:

Nội dung 1:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

- Biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Nội dung 2: Quốc hội họp phiên bế mạc (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trần Văn Túy trình bày Tờ trình về dự kiến ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

- Quốc hội thảo luận về dự kiến ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

- Phó Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Trường Giang trình bày dự thảo Nghị quyết về ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

- Phó Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Trường Giang trình bày dự thảo Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

- Phó Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Trường Giang trình bày dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc kỳ họp.

- Quốc hội làm lễ chào cờ.