CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2020

14/11/2020

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 10

---------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

 (Ngày 16 tháng 11 năm 2020) 

----------------------------

Buổi sáng:

Đoàn Chủ tịch:

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng

- Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu (điều hành nội dung 1)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ (điều hành nội dung 2)

Ủy ban Pháp luật:

Ủy ban Quốc phòng và An ninh:

Bộ Nội vụ:

Bộ Giao thông vận tải:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng (nội dung 1)

Chủ nhiệm Võ Trọng Việt (nội dung 2)

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân (nội dung 1)

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể (nội dung 2)

Nguyễn Trường Giang

 

NỘI DUNG:

Nội dung 1:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung 2:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội nêu.

 

Buổi chiều:

Đoàn Chủ tịch:

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng (điều hành nội dung 1)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển

- Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ (điều hành nội dung 2)

Ủy ban Về các vấn đề xã hội:

Ủy ban Quốc phòng và An ninh:

 Bộ Y tế:

Bộ Công an:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Chủ nhiệm Nguyễn Thúy Anh (nội dung 1)

Chủ nhiệm Võ Trọng Việt (nội dung 2)

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long (nội dung 1)

Bộ trưởng Tô Lâm (nội dung 2)

Nguyễn Trường Giang

 

NỘI DUNG:

Nội dung 1:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).

- Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).

Nội dung 2:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

- Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội nêu.