Báo cáo công tác
Báo cáo số 601/BC-UBKHCNMT14 của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường về công tác năm 2017 và dự kiến chương trình công tác năm 2018
Báo cáo kết quả công tác từ sau kỳ họp thứ 3 đến kỳ họp thứ 4 và dự kiến Chương trình công tác năm 2018 của Ủy ban Kinh tế
Báo cáo giám sát
Dự thảo Nghị quyết về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trình Quốc hội xem xét, thông qua
Báo cáo số 227/BC-UBTVQH14 của UBTVQH tiếp thu, giải trình ý kiến ĐBQH về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2016 và ban hành NQ của Quốc hội
Các dự án Luật trình Quốc hội cho ý kiến
Báo cáo số 885/BC-UBPL14 của Ủy ban Pháp luật thẩm tra dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt
Tờ trình tóm tắt số 527/TTr-CP của Chính phủ về dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt
Các dự án Luật trình Quốc hội thông qua
Báo cáo số 228/BC-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi)
Dự thảo Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét thông qua
Các Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ tư
Tài liệu chất vấn, trả lời kiến nghị cử tri
Báo cáo số 1487/BC-TTKQH của Tổng thư ký Quốc hội tổng hợp ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV
Dự thảo Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV trình Quốc hội xem xét, thông qua
Văn kiện chung
Dự thảo Nghị quyết về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành trình Quốc hội thông qua
Báo cáo số 230/BC-UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành