Chương trình chi tiết phiên bế mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

24/11/2017

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 4
-----------

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------------

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2017

 

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT PHIÊN HỌP BẾ MẠC

(Chiều ngày 24 tháng 11 năm 2017)
-------------------
 

 

* Từ 14 giờ 00:

1. Biểu quyết thông qua Nghị quyết về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

- Phó Tổng Thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh trình bày dự thảo Nghị quyết về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

       - Biểu quyết thông qua Nghị quyết.

2. Biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ chế, chính sách để phát triển Thành phố Hồ Chí Minh:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách để phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

- Phó Tổng Thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh trình bày dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách để phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

       - Biểu quyết thông qua Nghị quyết.

* Từ 15 giờ 10: Quốc hội nghỉ giải lao.

* Từ 15 giờ 30: Quốc hội họp phiên bế mạc (Phát thanh, truyền hình trực tiếp):

3. Biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Phó Tổng Thư ký Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày dự thảo Nghị quyết về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

       - Biểu quyết thông qua Nghị quyết.

4. Biểu quyết thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

- Phó Tổng Thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh trình bày dự thảo Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

       - Biểu quyết thông qua Nghị quyết.

* Từ 16 giờ 40:

5. Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp.

6. Quốc hội làm lễ chào cờ.

* 17 giờ 00: Kết thúc kỳ họp thứ 4 của Quốc hội.

 

----------------------

 

Ghi chú: Đề nghị các vị đại biểu Quốc hội mặc lễ phục.

(Văn phòng Quốc hội)