Chương trình làm việc ngày 24 tháng 11 năm 2017

23/11/2017

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 4
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

 (Ngày 24 tháng 11 năm 2017) 

Buổi sáng:

Đoàn Chủ tịch:

CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân

PCTQH Phùng Quốc Hiển (điều hành ND 1)

PCTQH Đỗ Bá Tỵ (điều hành ND 2)

Ủy ban Kinh tế:

CN Vũ Hồng Thanh (ND1)

Ủy ban Quốc phòng và An ninh:

CN Võ Trọng Việt (ND2)

Bộ Quốc phòng

BT Ngô Xuân Lịch và 01 đồng chí của Bộ QP (ND2)

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Lê Bộ Lĩnh (ND2)

Hoàng Thanh Tùng (ND1)

NỘI DUNG:

Nội dung 1:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật Quy hoạch.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Quy hoạch.

Nội dung 2:

- Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi).

 

Buổi chiều:  

Đoàn Chủ tịch:

CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân

PCTQH Tòng Thị Phóng

PCTQH Uông Chu Lưu (điều hành ND 3)

PCTQH Phùng Quốc Hiển (điều hành ND 1, 2)

PCTQH Đỗ Bá Tỵ (điều hành ND 4, 5)

Ủy ban Kinh tế:

CN Vũ Hồng Thanh (ND1)

Ủy ban Tài chính, Ngân sách

CN Nguyễn Đức Hải (ND2)

Ủy ban Pháp luật

CN Nguyễn Khắc Định (ND3)

Tổng Thư ký Quốc hội

Nguyễn Hạnh Phúc

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Lê Bộ Lĩnh (ND 1, 2)

 

Hoàng Thanh Tùng (ND 3, 4)

NỘI DUNG:

Nội dung 1:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

- Phó Tổng Thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh trình bày dự thảo Nghị quyết về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Nội dung 2:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh.

- Phó Tổng Thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh trình bày dự thảo Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh.

* Quốc hội họp phiên bế mạc (Phát thanh, truyền hình trực tiếp):

Nội dung 3:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Phó Tổng Thư ký Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày dự thảo Nghị quyết về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Nội dung 4:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

- Phó Tổng Thư ký Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày dự thảo Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Nội dung 5:

- Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ giới thiệu Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp.

- Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp.

- Quốc hội làm lễ chào cờ.

(Văn phòng Quốc hội)