Chương trình làm việc ngày 23 tháng 11 năm 2017

22/11/2017

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 4
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

 (Ngày 23 tháng 11 năm 2017) 

Buổi sáng:

Đoàn Chủ tịch:

CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân

PCTQH Phùng Quốc Hiển (điều hành ND1)

PCTQH Đỗ Bá Tỵ (điều hành ND 2)

Ủy ban Tài chính, Ngân sách:

CN Nguyễn Đức Hải (ND1)

Ủy ban Quốc phòng và An ninh:

CN Võ Trọng Việt (ND2)

Bộ Công an:

BT Tô Lâm và 01 đồng chí của Bộ CA (ND2)

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Lê Bộ Lĩnh

NỘI DUNG:

Nội dung 1:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật Quản lý nợ công (sửa đổi).

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Quản lý nợ công (sửa đổi).

Nội dung 2:

- Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật An ninh mạng.

- Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm báo cáo giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

 

Buổi chiều:  

Đoàn Chủ tịch:

CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân

PCTQH Uông Chu Lưu (điều hành phiên họp)

PCTQH Đỗ Bá Tỵ

Ủy ban Pháp luật:

CN Nguyễn Khắc Định

Thanh tra Chính phủ:

TTT Lê Minh Khái và 01 đồng chí của TTCP

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Hoàng Thanh Tùng

NỘI DUNG:

- Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Tố cáo (sửa đổi).

- Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái báo cáo giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

(Văn phòng Quốc hội)