Chương trình làm việc ngày 22 tháng 11 năm 2017

21/11/2017

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 4


 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2017

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

 (Ngày 22 tháng 11 năm 2017)

 

 

Buổi sáng:

 

Đoàn Chủ tịch:

CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân

PCTQH Phùng Quốc Hiển (điều hành ND1)

PCTQH Đỗ Bá Tỵ (điều hành ND 2)

Ủy ban Kinh tế:

CN Vũ Hồng Thanh (ND1)

Ủy ban Quốc phòng và An ninh:

CN Võ Trọng Việt (ND2)

Bộ Công an:

BT Tô Lâm và 01 đồng chí của Bộ CA (ND2)

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Lê Bộ Lĩnh

 

NỘI DUNG:

 

Nội dung 1:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

- Phó Tổng Thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh trình bày dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Nội dung 2:

- Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

- Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm báo cáo giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều:  

 

 

Đoàn Chủ tịch:

CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân

PCTQH Tòng Thị Phóng

PCTQH Uông Chu Lưu (điều hành phiên họp)

Ủy ban Pháp luật:

CN Nguyễn Khắc Định

Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

BT Nguyễn Chí Dũng và 01 đồng chí của Bộ KHĐT

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Hoàng Thanh Tùng

 

NỘI DUNG:

- Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt.

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng báo cáo giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

 

(Văn phòng Quốc hội)