Chương trình làm việc ngày 21 tháng 11 năm 2017

20/11/2017

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 4
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2017

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

 (Ngày 21 tháng 11 năm 2017) 

 

Buổi sáng:

Đoàn Chủ tịch:

CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân

PCTQH Tòng Thị Phóng

PCTQH Uông Chu Lưu (điều hành phiên họp)

Thanh tra Chính phủ:

TTT Lê Minh Khái

(và 01 đồng chí của Thanh tra Chính phủ)

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội:

CN Lê Thị Nga

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Hoàng Thanh Tùng

NỘI DUNG:

- Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

 

Buổi chiều:  

 

Đoàn Chủ tịch:

CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân

PCTQH Tòng Thị Phóng (điều hành ND 2, 3)

PCTQH Uông Chu Lưu (điều hành ND 1)

PCTQH Phùng Quốc Hiển (điều hành ND 4)

PCTQH Đỗ Bá Tỵ

Phó Tổng thư ký Quốc hội:

Hoàng Thanh Tùng

Nội dung 1:

 

Thanh tra Chính phủ:

TTT Lê Minh Khái

(và 01 đồng chí của Thanh tra Chính phủ)

Ủy ban Tư pháp:

CN Lê Thị Nga

Nội dung 2:

 

Ủy ban Đối ngoại:

CN Nguyễn Văn Giàu

Nội dung 3:

 

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng:

CN Phan Thanh Bình

Nội dung 4:

 

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường:

CN Phan Xuân Dũng

NỘI DUNG:

* Từ 14 giờ 00 đến 15 giờ 30:

Nội dung 1:

- Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

- Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

* Từ 15 giờ 50 đến 17 giờ 00:

Nội dung 2:  

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

Nội dung 3: 

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh lộ trình thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

 - Phó Tổng Thư ký Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày dự thảo Nghị quyết điều chỉnh lộ trình thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh lộ trình thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Nội dung 4:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi).

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thủy sản (sửa đổi).

(Văn phòng Quốc hội)