Chương trình làm việc ngày 20 tháng 11 năm 2017

18/11/2017

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 4
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2017

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

 (Ngày 20 tháng 11 năm 2017) 

 

Buổi sáng:

 

Đoàn Chủ tịch:

CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân

PCTQH Tòng Thị Phóng

PCTQH Phùng Quốc Hiển (điều hành phiên họp)

 

Bộ Tài chính:

BT Đinh Tiến Dũng

Ủy ban Tài chính, Ngân sách:

CN Nguyễn Đức Hải

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Lê Bộ Lĩnh

NỘI DUNG:

- Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

 

Buổi chiều:  

 

Đoàn Chủ tịch:

CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân

PCTQH Phùng Quốc Hiển (điều hành phiên họp)

PCTQH Đỗ Bá Tỵ

Nội dung 1:

 

Ủy ban Kinh tế:

CN Vũ Hồng Thanh

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Hoàng Thanh Tùng

Nội dung 2:

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường:

BT Trần Hồng Hà

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường:

CN Phan Xuân Dũng

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Hoàng Thanh Tùng

NỘI DUNG:

Nội dung 1:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng.

Nội dung 2:

- Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đo đạc và bản đồ (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật Đo đạc và bản đồ (sửa đổi).

(Văn phòng Quốc hội)