Chương trình làm việc ngày 15 tháng 11 năm 2017

14/11/2017

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 4
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

 (Ngày 15 tháng 11 năm 2017) 

 

Buổi sáng:

 

Đoàn Chủ tịch:

CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân

PCTQH Uông Chu Lưu

PCTQH Phùng Quốc Hiển (điều hành phiên họp)

 

Nội dung 1:

 

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường:

CN Phan Xuân Dũng

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Hoàng Thanh Tùng

Nội dung 2:

 

Bộ Công thương:

BT Trần Tuấn Anh (và 01 đồng chí của Bộ CT)

Ủy ban Kinh tế:

CN Vũ Hồng Thanh

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Hoàng Thanh Tùng

NỘI DUNG:

Nội dung 1:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi).

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi).

Nội dung 2:

- Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi).

 

Buổi chiều:  

 

Đoàn Chủ tịch:

CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân

PCTQH Tòng Thị Phóng (điều hành phiên họp)

PCTQH Đỗ Bá Tỵ

 

Ủy ban VH, GD, TN, TN và NĐ:

CN Phan Thanh Bình

Bộ VH, TT và DL:

BT Nguyễn Ngọc Thiện (và 01 đồng chí của Bộ VH, TT và DL)

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Lê Bộ Lĩnh

NỘI DUNG:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

- Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

(Văn phòng Quốc hội)