Thông cáo số 26 kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII

24/11/2012

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển.

Thông cáo số 25 kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII

23/11/2012

Buổi sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và thảo luận về dự án Luật hòa giải cơ sở.

Thông cáo số 24 kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII

22/11/2012

Ngày 21-11-2012, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Thông cáo số 23 kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII

21/11/2012

Buổi sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua một số dự án luật.

Thông cáo số 22 kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII

20/11/2012

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển phiên họp.

Thông cáo số 21 kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII

17/11/2012

Ngày 16-11-2012, Quốc hội thảo luận về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và dự thảo Nghị quyết về việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Thông cáo số 20 kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII

16/11/2012

Buổi sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua 2 nghị quyết và thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

Thông cáo số 19 kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII

15/11/2012

Ngày 14-11-2012, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng điều hành phiên họp. Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội:

Thông cáo số 18 kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII

14/11/2012

Ngày 13-11-2012, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng điều hành phiên họp. Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội đối với các thành viên Chính phủ:

Thông cáo số 17 kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII

13/11/2012

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng điều khiển phiên họp.

Các tin đã đưa: