Buổi chiều ngày 27-11-2013

27/11/2013

Quốc hội thông qua Nghị quyết về công tác tư pháp (bao gồm cả nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng) và thảo luận ở hội trường về dự án Luật đầu tư công

Buổi sáng ngày 27/11/2013

28/11/2013

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về quy hoạch tổng thể về thủy điện; Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa

Buổi chiều ngày 26/11/2013

27/11/2013

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi) và thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế

Buổi sáng ngày 26/11/2013

27/11/2013

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật đấu thầu (sửa đổi); Thảo luận ở hội trường về dự án Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi)

Buổi chiều ngày 25/11/2013

26/11/2013

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật tiếp công dân; Thảo luận ở hội trường về dự án Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi)

Buổi sáng ngày 25/11/2013

26/11/2013

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Thảo luận ở hội trường về dự án Luật xây dựng (sửa đổi)

Buổi chiều ngày 22/11/2013

23/11/2013

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật đất đai (sửa đổi)

Buổi sáng ngày 22/11/2013

23/11/2013

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy; Thảo luận ở hội trường về tình hình triển khai thi hành (trong đó có việc ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành) các luật, nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIII thông qua.

Buổi sáng ngày 21/11/2013

22/11/2013

Quốc hội tiếp tục nghe chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

Buổi sáng ngày 19/11/2013

20/11/2013

Quốc hội thảo luận ở hội trường về Báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, thứ 4 và thứ 5

Các tin đã đưa: