Thông cáo số 3 kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII

24/07/2011

Ngày 23-7-2011, buổi sáng, Quốc hội làm việc tại Đoàn.

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Chủ tịch Quốc hội khóa XII Nguyễn Phú Trọng điều khiển phiên họp.

 Quốc hội đã nghe Chủ tịch Quốc hội khóa XII Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII báo cáo kết quả thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII; thông báo những vị được các Đoàn đại biểu Quốc hội giới thiệu ứng cử các chức danh Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội đã xin rút.

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII.

Quốc hội bầu Ban kiểm phiếu. Quốc hội đã nghe Chủ tịch Quốc hội khóa XII Nguyễn Phú Trọng trình bày Tờ trình dự kiến danh sách Ban kiểm phiếu (gồm 21 thành viên do Ông Đỗ Văn Chiến, đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang làm Trưởng Ban).

Tiếp đó, Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu. Trưởng Ban kiểm phiếu Đỗ Văn Chiến lên phổ biến thể lệ và quy định bỏ phiếu.

Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII.

Sau khi Quốc hội nghỉ giải lao, Quốc hội đã nghe Trưởng Ban kiểm phiếu Đỗ Văn Chiến trình bày Biên bản kiểm phiếu, kết quả như sau:

- Chủ tịch Quốc hội khoá XIII: Ông Nguyễn Sinh Hùng.

- Các Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (xếp theo vần A, B, C…):

1. Ông Uông Chu Lưu;

2. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân;

3. Bà Tòng Thị Phóng;

4. Ông Huỳnh Ngọc Sơn.

- Các Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá XIII (xếp theo vần A, B, C…):

1. Ông Phan Xuân Dũng;

2. Ông Nguyễn Văn Giàu;

3. Ông Trần Văn Hằng;

4. Ông Phùng Quốc Hiển;

5. Ông Nguyễn Văn Hiện;

6.Ông Nguyễn Kim Khoa;

7. Ông Phan Trung Lý;

8. Bà Trương Thị Mai;

9. Bà Nguyễn Thị Nương;

10. Ông Nguyễn Hạnh Phúc;

11. Ông Ksor Phước;

12. Ông Đào Trọng Thi.

Sau đó, Quốc hội đã nghe Chủ tịch Quốc hội khóa XII Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII tuyên bố kết thúc nhiệm vụ của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII.

Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII lên nhậm chức. Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Sinh Hùng thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII phát biểu nhậm chức và điều khiển các phiên họp tiếp theo.

Quốc hội tiếp tục nghe Chủ tịch Quốc hội thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Chủ nhật, ngày 24-7-2011, Quốc hội nghỉ làm việc.

Thứ hai, ngày 25-7-2011, buổi sáng, Quốc hội làm việc tại Đoàn; buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

 

 

(Văn phòng Quốc hội)