Thông cáo số 9 kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII

31/03/2016

Ngày 31-3-2016, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Buổi sáng, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Quốc hội đã nghe Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng trình bày Báo cáo kết quả, tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Quốc hội đã nghe:

- Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

- Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ.

 Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội đã nghe Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước.

Buổi chiều, từ 15 giờ 00, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã nghe Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả, tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về đề nghị miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước.

Quốc hội tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu về đề nghị miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước.

Quốc hội đã nghe:

- Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước.

- Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước.

- Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Thứ sáu, ngày 1-4-2016, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2015; kết quả thực hiện 5 năm 2011-2015 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020; Kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016-2020. Phiên họp này sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp và các phương tiện thông tin đại chúng khác đưa tin để cử tri và đồng bào cả nước theo dõi.

(Văn phòng Quốc hội)