Thông cáo số 28 Kỳ họp thứ hai, QH khóa XIII

27/11/2011

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn điều khiển.

Thông cáo số 27 Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII

26/11/2011

Buổi sáng, tiếp tục nghe chất vấn của đại biểu Quốc hội và trả lời chất vấn của các thành viên Chính phủ.

Thông cáo số 26 Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIII

25/11/2011

Ngày 24-11-2011, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, tiếp tục nghe chất vấn của đại biểu Quốc hội và trả lời chất vấn của các thành viên Chính phủ.

Thông cáo số 25 Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII

24/11/2011

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng điều khiển phiên họp.

Thông cáo số 23 Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIII

22/11/2011

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp.

Thông cáo số 22 Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIII

19/11/2011

Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển phiên họp.

Thông cáo số 21 Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIII

18/11/2011

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển.

Thông cáo số 20 Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIII

17/11/2011

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá. Trong buổi làm việc đã có 29 đại biểu Quốc hội của 24 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung chính sau:

Thông cáo số 19 Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIII

16/11/2011

Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển phiên họp.

Các tin đã đưa: