Thông cáo số 29 kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII

01/07/2015

Ngày 26-6-2015, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ tọa phiên họp.

Buổi sáng, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Đoàn thư ký kỳ họp, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo kết quả tổng hợp thảo luận ở Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình trình bày Báo cáo về việc tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Quốc hội bầu Ban kiểm phiếu. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép Ban kiểm phiếu đã được Quốc hội bầu ngày 18-6-2015 (gồm 21 thành viên do ông Huỳnh Văn Tí, đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận làm Trưởng Ban) tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Quốc hội đã nghe Trưởng Ban kiểm phiếu Huỳnh Văn Tí trình bày Biên bản kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu đối với 15 ông, bà có tên trong danh sách đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Đoàn thư ký kỳ họp, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên bế mạc.

Tới dự phiên bế mạc kỳ họp có Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt, Huỳnh Đảm, các vị lãnh đạo cấp cao khác của Đảng và Nhà nước, các vị lão thành cách mạng, nhiều vị đại biểu Quốc hội các khóa trước và đông đủ các vị đại biểu Quốc hội khóa XIII.

1. Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự:

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự; Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày dự thảo Nghị quyết về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

2. Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn:

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng đoàn thư ký kỳ họp, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII; Ủy viên Đoàn Thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Lê Minh Thông trình bày dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Sau đó, Quốc hội đã nghe Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII.

Quốc hội làm lễ chào cờ.

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII kết thúc và thành công tốt đẹp.

Phiên bế mạc đã được Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp và các phương tiện thông tin đại chúng khác đưa tin để cử tri và đồng bào cả nước cùng theo dõi.

(Văn phòng Quốc hội)

 

Thông cáo số 29 kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII

01/07/2015

Ngày 26-6-2015, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ tọa phiên họp.

Buổi sáng, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Đoàn thư ký kỳ họp, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo kết quả tổng hợp thảo luận ở Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình trình bày Báo cáo về việc tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Quốc hội bầu Ban kiểm phiếu. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép Ban kiểm phiếu đã được Quốc hội bầu ngày 18-6-2015 (gồm 21 thành viên do ông Huỳnh Văn Tí, đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận làm Trưởng Ban) tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Quốc hội đã nghe Trưởng Ban kiểm phiếu Huỳnh Văn Tí trình bày Biên bản kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu đối với 15 ông, bà có tên trong danh sách đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Đoàn thư ký kỳ họp, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên bế mạc.

Tới dự phiên bế mạc kỳ họp có Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt, Huỳnh Đảm, các vị lãnh đạo cấp cao khác của Đảng và Nhà nước, các vị lão thành cách mạng, nhiều vị đại biểu Quốc hội các khóa trước và đông đủ các vị đại biểu Quốc hội khóa XIII.

1. Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự:

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự; Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày dự thảo Nghị quyết về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

2. Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn:

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng đoàn thư ký kỳ họp, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII; Ủy viên Đoàn Thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Lê Minh Thông trình bày dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Sau đó, Quốc hội đã nghe Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII.

Quốc hội làm lễ chào cờ.

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII kết thúc và thành công tốt đẹp.

Phiên bế mạc đã được Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp và các phương tiện thông tin đại chúng khác đưa tin để cử tri và đồng bào cả nước cùng theo dõi.

(Văn phòng Quốc hội)

 
 

Thông cáo số 29 kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII

01/07/2015

Ngày 26-6-2015, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ tọa phiên họp.

Buổi sáng, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Đoàn thư ký kỳ họp, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo kết quả tổng hợp thảo luận ở Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình trình bày Báo cáo về việc tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Quốc hội bầu Ban kiểm phiếu. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép Ban kiểm phiếu đã được Quốc hội bầu ngày 18-6-2015 (gồm 21 thành viên do ông Huỳnh Văn Tí, đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận làm Trưởng Ban) tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Quốc hội đã nghe Trưởng Ban kiểm phiếu Huỳnh Văn Tí trình bày Biên bản kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu đối với 15 ông, bà có tên trong danh sách đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Đoàn thư ký kỳ họp, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên bế mạc.

Tới dự phiên bế mạc kỳ họp có Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt, Huỳnh Đảm, các vị lãnh đạo cấp cao khác của Đảng và Nhà nước, các vị lão thành cách mạng, nhiều vị đại biểu Quốc hội các khóa trước và đông đủ các vị đại biểu Quốc hội khóa XIII.

1. Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự:

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự; Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày dự thảo Nghị quyết về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

2. Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn:

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng đoàn thư ký kỳ họp, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII; Ủy viên Đoàn Thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Lê Minh Thông trình bày dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Sau đó, Quốc hội đã nghe Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII.

Quốc hội làm lễ chào cờ.

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII kết thúc và thành công tốt đẹp.

Phiên bế mạc đã được Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp và các phương tiện thông tin đại chúng khác đưa tin để cử tri và đồng bào cả nước cùng theo dõi.

(Văn phòng Quốc hội)

Other news
 

Thông cáo số 29 kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII

01/07/2015

Ngày 26-6-2015, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ tọa phiên họp.

Buổi sáng, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Đoàn thư ký kỳ họp, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo kết quả tổng hợp thảo luận ở Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình trình bày Báo cáo về việc tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Quốc hội bầu Ban kiểm phiếu. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép Ban kiểm phiếu đã được Quốc hội bầu ngày 18-6-2015 (gồm 21 thành viên do ông Huỳnh Văn Tí, đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận làm Trưởng Ban) tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Quốc hội đã nghe Trưởng Ban kiểm phiếu Huỳnh Văn Tí trình bày Biên bản kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu đối với 15 ông, bà có tên trong danh sách đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Đoàn thư ký kỳ họp, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên bế mạc.

Tới dự phiên bế mạc kỳ họp có Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt, Huỳnh Đảm, các vị lãnh đạo cấp cao khác của Đảng và Nhà nước, các vị lão thành cách mạng, nhiều vị đại biểu Quốc hội các khóa trước và đông đủ các vị đại biểu Quốc hội khóa XIII.

1. Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự:

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự; Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày dự thảo Nghị quyết về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

2. Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn:

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng đoàn thư ký kỳ họp, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII; Ủy viên Đoàn Thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Lê Minh Thông trình bày dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Sau đó, Quốc hội đã nghe Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII.

Quốc hội làm lễ chào cờ.

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII kết thúc và thành công tốt đẹp.

Phiên bế mạc đã được Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp và các phương tiện thông tin đại chúng khác đưa tin để cử tri và đồng bào cả nước cùng theo dõi.

(Văn phòng Quốc hội)