Thông cáo số 28 kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII

25/06/2015

Ngày 25-6-2015, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ tọa phiên họp.

Buổi sáng, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân,Quốc hội đã biểu quyết thông qua các nội dung:

1. Biểu quyết thông qua Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Điều 41, Điều 76 và toàn văn Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

2. Biểu quyết thông qua Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi).

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua các điều 5, 7, 75 và toàn văn Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi).

3. Biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; nghe Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Sau đó Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết .

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng:

4. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật an toàn, vệ sinh lao động. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Điều 2, Điều 89 và toàn văn Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu:

5. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua các điều 4, 8, 15 và toàn văn Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Buổi chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội thảo luận về dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi).

Trong buổi làm việc, đã có 22 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về phạm vi điều chỉnh của dự thảo Bộ luật;  Bộ luật dân sự và luật khác có liên quan; trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong việc bảo vệ quyền dân sự; áp dụng tương tự pháp luật;

- Về hạn chế năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; quyền nhân thân, quyền đối với họ tên; quyền xác định lại giới tính;

- Về chủ thể quan hệ pháp luật dân sự; hộ gia đình và chủ thể trong quan hệ dân sự có sự tham gia của hộ gia đình, tổ hợp tác; bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu;

- Về thời điểm xác lập quyền sở hữu đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu; hình thức sở hữu và hình thức sở hữu chung của vợ chồng; nội dung quyền sở hữu và quyền sử dụng; việc sử dụng thuật ngữ “vật quyền” và “trái quyền”;

- Về nội dung của hợp đồng; điều chỉnh hợp đồng do hoàn cảnh thay đổi cơ bản; vấn đề lãi suất trong hợp đồng vay tài sản;

- Về thời hiệu; quy định về di sản; nghĩa vụ của bên được uỷ quyền và bên uỷ quyền.

Thứ sáu, ngày 26-6-2015, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Buổi sáng, Quốc hội xem xét, phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua một số nghị quyết và tiến hành phiên bế mạc kỳ họp. Phiên bế mạc kỳ họp sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp để đồng bào và cử tri cả nước cùng theo dõi.

(Văn phòng Quốc hội)

 

Thông cáo số 28 kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII

25/06/2015

Ngày 25-6-2015, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ tọa phiên họp.

Buổi sáng, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân,Quốc hội đã biểu quyết thông qua các nội dung:

1. Biểu quyết thông qua Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Điều 41, Điều 76 và toàn văn Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

2. Biểu quyết thông qua Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi).

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua các điều 5, 7, 75 và toàn văn Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi).

3. Biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; nghe Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Sau đó Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết .

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng:

4. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật an toàn, vệ sinh lao động. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Điều 2, Điều 89 và toàn văn Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu:

5. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua các điều 4, 8, 15 và toàn văn Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Buổi chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội thảo luận về dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi).

Trong buổi làm việc, đã có 22 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về phạm vi điều chỉnh của dự thảo Bộ luật;  Bộ luật dân sự và luật khác có liên quan; trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong việc bảo vệ quyền dân sự; áp dụng tương tự pháp luật;

- Về hạn chế năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; quyền nhân thân, quyền đối với họ tên; quyền xác định lại giới tính;

- Về chủ thể quan hệ pháp luật dân sự; hộ gia đình và chủ thể trong quan hệ dân sự có sự tham gia của hộ gia đình, tổ hợp tác; bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu;

- Về thời điểm xác lập quyền sở hữu đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu; hình thức sở hữu và hình thức sở hữu chung của vợ chồng; nội dung quyền sở hữu và quyền sử dụng; việc sử dụng thuật ngữ “vật quyền” và “trái quyền”;

- Về nội dung của hợp đồng; điều chỉnh hợp đồng do hoàn cảnh thay đổi cơ bản; vấn đề lãi suất trong hợp đồng vay tài sản;

- Về thời hiệu; quy định về di sản; nghĩa vụ của bên được uỷ quyền và bên uỷ quyền.

Thứ sáu, ngày 26-6-2015, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Buổi sáng, Quốc hội xem xét, phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua một số nghị quyết và tiến hành phiên bế mạc kỳ họp. Phiên bế mạc kỳ họp sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp để đồng bào và cử tri cả nước cùng theo dõi.

(Văn phòng Quốc hội)

 
 

Thông cáo số 28 kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII

25/06/2015

Ngày 25-6-2015, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ tọa phiên họp.

Buổi sáng, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân,Quốc hội đã biểu quyết thông qua các nội dung:

1. Biểu quyết thông qua Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Điều 41, Điều 76 và toàn văn Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

2. Biểu quyết thông qua Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi).

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua các điều 5, 7, 75 và toàn văn Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi).

3. Biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; nghe Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Sau đó Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết .

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng:

4. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật an toàn, vệ sinh lao động. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Điều 2, Điều 89 và toàn văn Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu:

5. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua các điều 4, 8, 15 và toàn văn Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Buổi chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội thảo luận về dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi).

Trong buổi làm việc, đã có 22 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về phạm vi điều chỉnh của dự thảo Bộ luật;  Bộ luật dân sự và luật khác có liên quan; trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong việc bảo vệ quyền dân sự; áp dụng tương tự pháp luật;

- Về hạn chế năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; quyền nhân thân, quyền đối với họ tên; quyền xác định lại giới tính;

- Về chủ thể quan hệ pháp luật dân sự; hộ gia đình và chủ thể trong quan hệ dân sự có sự tham gia của hộ gia đình, tổ hợp tác; bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu;

- Về thời điểm xác lập quyền sở hữu đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu; hình thức sở hữu và hình thức sở hữu chung của vợ chồng; nội dung quyền sở hữu và quyền sử dụng; việc sử dụng thuật ngữ “vật quyền” và “trái quyền”;

- Về nội dung của hợp đồng; điều chỉnh hợp đồng do hoàn cảnh thay đổi cơ bản; vấn đề lãi suất trong hợp đồng vay tài sản;

- Về thời hiệu; quy định về di sản; nghĩa vụ của bên được uỷ quyền và bên uỷ quyền.

Thứ sáu, ngày 26-6-2015, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Buổi sáng, Quốc hội xem xét, phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua một số nghị quyết và tiến hành phiên bế mạc kỳ họp. Phiên bế mạc kỳ họp sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp để đồng bào và cử tri cả nước cùng theo dõi.

(Văn phòng Quốc hội)

Other news
 

Thông cáo số 28 kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII

25/06/2015

Ngày 25-6-2015, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ tọa phiên họp.

Buổi sáng, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân,Quốc hội đã biểu quyết thông qua các nội dung:

1. Biểu quyết thông qua Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Điều 41, Điều 76 và toàn văn Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

2. Biểu quyết thông qua Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi).

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua các điều 5, 7, 75 và toàn văn Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi).

3. Biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; nghe Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Sau đó Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết .

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng:

4. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật an toàn, vệ sinh lao động. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Điều 2, Điều 89 và toàn văn Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu:

5. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua các điều 4, 8, 15 và toàn văn Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Buổi chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội thảo luận về dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi).

Trong buổi làm việc, đã có 22 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về phạm vi điều chỉnh của dự thảo Bộ luật;  Bộ luật dân sự và luật khác có liên quan; trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong việc bảo vệ quyền dân sự; áp dụng tương tự pháp luật;

- Về hạn chế năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; quyền nhân thân, quyền đối với họ tên; quyền xác định lại giới tính;

- Về chủ thể quan hệ pháp luật dân sự; hộ gia đình và chủ thể trong quan hệ dân sự có sự tham gia của hộ gia đình, tổ hợp tác; bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu;

- Về thời điểm xác lập quyền sở hữu đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu; hình thức sở hữu và hình thức sở hữu chung của vợ chồng; nội dung quyền sở hữu và quyền sử dụng; việc sử dụng thuật ngữ “vật quyền” và “trái quyền”;

- Về nội dung của hợp đồng; điều chỉnh hợp đồng do hoàn cảnh thay đổi cơ bản; vấn đề lãi suất trong hợp đồng vay tài sản;

- Về thời hiệu; quy định về di sản; nghĩa vụ của bên được uỷ quyền và bên uỷ quyền.

Thứ sáu, ngày 26-6-2015, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Buổi sáng, Quốc hội xem xét, phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua một số nghị quyết và tiến hành phiên bế mạc kỳ họp. Phiên bế mạc kỳ họp sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp để đồng bào và cử tri cả nước cùng theo dõi.

(Văn phòng Quốc hội)