Thông cáo số 27 kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII

24/06/2015

Ngày 24-6-2015, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ tọa phiên họp.

Buổi sáng, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội biểu quyết thông qua và thảo luận một số nội dung.

1. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi).

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua các điều 7, 12, 34 và toàn văn Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi).

2. Quốc hội thảo luận về dự án Luật an toàn thông tin.

Trong buổi làm việc, đã có 19 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về tên gọi và phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật;

- Về nguyên tắc bảo đảm an toàn thông tin; hợp tác quốc tế về an toàn thông tin; các hành vi bị nghiêm cấm và việc xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thông tin;

- Về bảo đảm an toàn thông tin trên mạng; ứng cứu sự cố an toàn thông tin; giám sát an toàn hệ thống thông tin; bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng trên mạng;

- Về kinh doanh an toàn thông tin; việc bảo đảm an toàn thông tin đối với sản phẩm nhập khẩu;

- Về quản lý mật mã dân sự; cơ quan thực hiện quản lý nhà nước về mật mã dân sự; trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thông tin.

3. Buổi chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật khí tượng thủy văn.

Trong buổi làm việc, đã có 11 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về tên gọi và phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật; những hành vi bị cấm;

- Về quản lý, khai thác mạng lưới trạm khí tượng thủy văn; hoạt động phục vụ, dịch vụ khí tượng thủy văn;

- Về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; trách nhiệm quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn. 

4. Từ 15 giờ 40 phút, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Quốc hội đã nghe Tờ trình về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

- Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo thẩm tra về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Sau đó, các vị đại biểu Quốc hội họp tại Đoàn để thảo luận về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Thứ năm, ngày 25-6-2015, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Buổi sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi); Luật an toàn, vệ sinh lao động; Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận về dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi).

(Văn phòng Quốc hội)

 

Thông cáo số 27 kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII

24/06/2015

Ngày 24-6-2015, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ tọa phiên họp.

Buổi sáng, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội biểu quyết thông qua và thảo luận một số nội dung.

1. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi).

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua các điều 7, 12, 34 và toàn văn Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi).

2. Quốc hội thảo luận về dự án Luật an toàn thông tin.

Trong buổi làm việc, đã có 19 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về tên gọi và phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật;

- Về nguyên tắc bảo đảm an toàn thông tin; hợp tác quốc tế về an toàn thông tin; các hành vi bị nghiêm cấm và việc xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thông tin;

- Về bảo đảm an toàn thông tin trên mạng; ứng cứu sự cố an toàn thông tin; giám sát an toàn hệ thống thông tin; bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng trên mạng;

- Về kinh doanh an toàn thông tin; việc bảo đảm an toàn thông tin đối với sản phẩm nhập khẩu;

- Về quản lý mật mã dân sự; cơ quan thực hiện quản lý nhà nước về mật mã dân sự; trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thông tin.

3. Buổi chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật khí tượng thủy văn.

Trong buổi làm việc, đã có 11 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về tên gọi và phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật; những hành vi bị cấm;

- Về quản lý, khai thác mạng lưới trạm khí tượng thủy văn; hoạt động phục vụ, dịch vụ khí tượng thủy văn;

- Về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; trách nhiệm quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn. 

4. Từ 15 giờ 40 phút, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Quốc hội đã nghe Tờ trình về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

- Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo thẩm tra về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Sau đó, các vị đại biểu Quốc hội họp tại Đoàn để thảo luận về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Thứ năm, ngày 25-6-2015, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Buổi sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi); Luật an toàn, vệ sinh lao động; Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận về dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi).

(Văn phòng Quốc hội)

 
 

Thông cáo số 27 kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII

24/06/2015

Ngày 24-6-2015, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ tọa phiên họp.

Buổi sáng, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội biểu quyết thông qua và thảo luận một số nội dung.

1. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi).

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua các điều 7, 12, 34 và toàn văn Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi).

2. Quốc hội thảo luận về dự án Luật an toàn thông tin.

Trong buổi làm việc, đã có 19 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về tên gọi và phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật;

- Về nguyên tắc bảo đảm an toàn thông tin; hợp tác quốc tế về an toàn thông tin; các hành vi bị nghiêm cấm và việc xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thông tin;

- Về bảo đảm an toàn thông tin trên mạng; ứng cứu sự cố an toàn thông tin; giám sát an toàn hệ thống thông tin; bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng trên mạng;

- Về kinh doanh an toàn thông tin; việc bảo đảm an toàn thông tin đối với sản phẩm nhập khẩu;

- Về quản lý mật mã dân sự; cơ quan thực hiện quản lý nhà nước về mật mã dân sự; trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thông tin.

3. Buổi chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật khí tượng thủy văn.

Trong buổi làm việc, đã có 11 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về tên gọi và phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật; những hành vi bị cấm;

- Về quản lý, khai thác mạng lưới trạm khí tượng thủy văn; hoạt động phục vụ, dịch vụ khí tượng thủy văn;

- Về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; trách nhiệm quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn. 

4. Từ 15 giờ 40 phút, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Quốc hội đã nghe Tờ trình về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

- Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo thẩm tra về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Sau đó, các vị đại biểu Quốc hội họp tại Đoàn để thảo luận về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Thứ năm, ngày 25-6-2015, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Buổi sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi); Luật an toàn, vệ sinh lao động; Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận về dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi).

(Văn phòng Quốc hội)

Other news
 

Thông cáo số 27 kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII

24/06/2015

Ngày 24-6-2015, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ tọa phiên họp.

Buổi sáng, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội biểu quyết thông qua và thảo luận một số nội dung.

1. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi).

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua các điều 7, 12, 34 và toàn văn Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi).

2. Quốc hội thảo luận về dự án Luật an toàn thông tin.

Trong buổi làm việc, đã có 19 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về tên gọi và phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật;

- Về nguyên tắc bảo đảm an toàn thông tin; hợp tác quốc tế về an toàn thông tin; các hành vi bị nghiêm cấm và việc xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thông tin;

- Về bảo đảm an toàn thông tin trên mạng; ứng cứu sự cố an toàn thông tin; giám sát an toàn hệ thống thông tin; bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng trên mạng;

- Về kinh doanh an toàn thông tin; việc bảo đảm an toàn thông tin đối với sản phẩm nhập khẩu;

- Về quản lý mật mã dân sự; cơ quan thực hiện quản lý nhà nước về mật mã dân sự; trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thông tin.

3. Buổi chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật khí tượng thủy văn.

Trong buổi làm việc, đã có 11 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về tên gọi và phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật; những hành vi bị cấm;

- Về quản lý, khai thác mạng lưới trạm khí tượng thủy văn; hoạt động phục vụ, dịch vụ khí tượng thủy văn;

- Về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; trách nhiệm quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn. 

4. Từ 15 giờ 40 phút, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Quốc hội đã nghe Tờ trình về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

- Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo thẩm tra về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Sau đó, các vị đại biểu Quốc hội họp tại Đoàn để thảo luận về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Thứ năm, ngày 25-6-2015, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Buổi sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi); Luật an toàn, vệ sinh lao động; Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận về dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi).

(Văn phòng Quốc hội)