Chương trình điều chỉnh từ 22-6 đến ngày bế mạc Kỳ họp thứ 9

15/06/2015

QUỐC HỘI KHOÁ XIII

Kỳ họp thứ chín

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

KỲ HỌP THỨ 9, QUỐC HỘI KHOÁ XIII

(Từ ngày 22-6-2015 đến bế mạc kỳ họp)

 

Thứ hai, ngày 22-6-2015

Sáng:

- Biểu quyết thông qua Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hàng hải Việt Nam.

Chiều:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động sau một năm nghỉ việc.

- Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sĩ Lợi trình bày dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động sau một năm nghỉ việc.

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động sau một năm nghỉ việc.

- Thảo luận ở hội trường về Dự án Luật thống kê (sửa đổi).

Thứ ba, ngày 23-6-2015

Sáng:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật tố tụng hành chính (sửa đổi).

Chiều:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật trưng cầu ý dân.

Thứ , ngày 24-6-2015

Sáng:

- Biểu quyết thông qua Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi).

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật an toàn thông tin.

   Chiều:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật khí tượng thủy văn.

 

15 giờ 50:

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

- Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo thẩm tra về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

- Các Đoàn đại biểu Quốc hội họp để thảo luận về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Thứ năm, ngày 25-6-2015

Sáng:

- Biểu quyết thông qua Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

- Biểu quyết thông qua Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi).

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

- Biểu quyết thông qua Luật an toàn, vệ sinh lao động.

- Biểu quyết thông qua Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Chiều:

- Thảo luận hội trường về dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi).

Thứ sáu, ngày 26-6-2015

Sáng:

-  Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

- Quốc hội thảo luận.

- Quốc hội bầu Ban kiểm phiếu.

- Trưởng Ban kiểm phiếu phổ biến thể lệ và quy định bỏ phiếu.

- Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

(Quốc hội nghỉ giải lao. Ban kiểm phiếu làm việc).

- Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Đoàn thư ký kỳ họp, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

- Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

 

Chiều: Quốc hội họp phiên bế mạc (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về giám sát chuyên đề.

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.

- Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp.

- Quốc hội làm lễ chào cờ.

Thứ bảy, ngày 27-6-2015

Dự phòng.

 

Thời gian làm việc:

Buổi sáng : Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30.

Buổi chiều : Từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00.

(Văn phòng Quốc hội)