Chương trình phiên họp ngày 10 tháng 6 năm 2015

09/06/2015

QUỐC HỘI KHOÁ XIII

Kỳ họp thứ chín

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2015

 

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 10 tháng 6 năm 2015)

 

Buổi sáng:

- Thảo luận ở tổ về dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi).

 

Buổi chiều:

 

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Các Phó Chủ tịch Quốc hội:

Tòng Thị Phóng

Nguyễn Thị Kim Ngân (điều hành nội dung)

Huỳnh Ngọc Sơn

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí:

 

Phùng Quốc Hiển

Đinh Văn Nhã

THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

Đồng chí:

 

Đinh Tiến Dũng

NỘI DUNG

Nội dung 1: Biểu quyết thông qua Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013 và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013.

- Ủy viên Đoàn Thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Đinh Văn Nhã trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013.

Nội dung 2:

- Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường Nguyễn Minh Quang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật khí tượng thủy văn.

- Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật khí tượng thủy văn.

Nội dung 3:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kế toán.

 

* Ghi chú: từ 15 giờ 30 – 15 giờ 50, Quốc hội giải lao, các đồng chí lãnh đạo Quốc hội chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn đại biểu Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ VIII  tại hội trường Diên Hồng.

(Văn phòng Quốc hội)