Chương trình phiên họp ngày 4 tháng 6 năm 2015

03/06/2015

QUỐC HỘI KHOÁ XIII

Kỳ họp thứ chín

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2015

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 04 tháng 6 năm 2015) 

 

Buổi sáng:

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Các Phó Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Thị Kim Ngân (điều hành phiên họp)

Huỳnh Ngọc Sơn

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí:

 

Nguyễn Văn Giàu

Nguyễn Văn Phúc

THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

Đồng chí:

 

Đinh La Thăng

NỘI DUNG

Nội dung 1:

- Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông Nguyễn Bắc Son, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật an toàn thông tin.

- Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật an toàn thông tin.

Nội dung 2:

- Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải Đinh La Thăng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu về dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

- Thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Buổi chiều:  

Quốc hội thảo luận ở tổ về:

+ Dự án Luật thống kê (sửa đổi).

+ Dự án Luật tố tụng hành chính (sửa đổi).

(Văn phòng Quốc hội)