Buổi chiều ngày 26/06/2015: Quốc hội họp phiên bế mạc; Biểu quyết thông qua Nghị quyết về giám sát chuyên đề; Biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.

01/07/2015

(v)

File download
Other news