Buổi chiều ngày 25/06/2015: Thảo luận Hội trường về dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi).

25/06/2015

(Văn phòng Quốc hội)

File download
Other news