Buổi sáng ngày 25/06/2015: Biểu quyết thông qua Luật TN, MT biển và hải đảo; Luật NSNN (sửa đổi); Nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Luật ATVS lao động; Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

25/06/2015

(Văn phòng Quốc hội)

File download
Other news