Buổi chiều ngày 24/06/2015: Thảo luận ở hội trường về dự án Luật khí tượng thủy văn

25/06/2015

(Văn phòng Quốc hội)

File download
Other news