Buổi chiều ngày 23/06/2015: Thảo luận ở hội trường về dự án Luật trưng cầu ý dân.

24/06/2015

(Văn phòng Quốc hội)

File download
Other news