Buổi sáng ngày 23/06/2015: Thảo luận ở hội trường về dự án Luật tố tụng hành chính (sửa đổi)

23/06/2015

(Văn phòng Quốc hội)

File download
Other news