Buổi sáng ngày 22/06/2015: Biểu quyết thông qua Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hàng hải Việt Nam.

22/06/2015

(Văn phòng Quốc hội)

File download
Other news