Ngày 31/10/2008, Quốc hội thảo luận về các báo cáo về tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, về công tác phòng, chống tham nhũng

 •  

  Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thị Kim Bé phát biểu ý kiến

   
 •  

  Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Vi Trọng Lễ phát biểu ý kiến

   
 •  

  Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái Sùng Thị Chư phát biểu ý kiến

   
 •  

  Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Lưu phát biểu ý kiến

   
 •  

  Đại biểu Quốc hội tỉnh Thah Hoá Lê Văn Cuông phát biểu ý kiến

   
 •  

  Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng phát biểu ý kiến

   
 •  

  Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hoà Nguyễn Tấn Tuân phát biểu ý kiến

   
 •  

  Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Hồng Hà phát biểu ý kiến

   
 •  

  Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Lê Thị Thu Ba trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng.

   
 •  

  Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng.

   
 •  

  Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo về tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

   
 •  

  Bộ trưởng Bộ tài chính Vũ Văn Ninh, thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo về tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.