Thông cáo Báo chí số 5: Phiên họp Toàn thể lần thứ 1 về các vấn đề an ninh chính trị

20/01/2018

Tiếp theo các hoạt động trong khuôn khổ chương trình nghị sự của Hội nghị APPF-26, sáng ngày 19/1, tại Hà Nội đã diễn ra Phiên họp toàn thể lần thứ nhất về các vấn đề an ninh chính trị với chủ đề: Thúc đẩy ngoại giao nghị viện vì hoà bình, an ninh và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới”; “Đấu tranh phòng chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế và tội phạm xuyên quốc gia”.

Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

12/01/2018

Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 (Quyết định 22) của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Đoàn giám sát do đồng chí Nguyễn Chí Tài - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn cùng đại diện lãnh đạo Ban Văn hóa - xã hội của HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính.

Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc tại TP Hồ Chí Minh

17/01/2018

Chiều 16.1, Đoàn giám sát của QH, do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải, Phó Trưởng đoàn thường trực Đoàn giám sát của QH làm Trưởng đoàn, đã có cuộc làm việc với UBND TP Hồ Chí Minh về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) giai đoạn 2011 - 2016.

Thông báo lịch hướng dẫn ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành của một số vụ, đơn vị Văn phòng Quốc hội (bổ sung)

17/01/2018

Thực hiện Kế hoạch số 2538/KH-VPQH ngày 21 tháng 8 năm 2017 về thi tuyển công chức của Văn phòng Quốc hội năm 2017, Hội đồng Thi tuyển công chức Văn phòng Quốc hội tiếp tục thông báo lịch hướng dẫn ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành của một số vụ, đơn vị, cụ thể như sau: