Họ và tên: Huỳnh Thế Kỳ

Tên thường gọi: Huỳnh Thế Kỳ

Ngày sinh: 01/06/1956

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: xã An Ninh, huyện Tuy An , Phú Yên

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Nơi làm việc: Công an tỉnh Ninh Thuận

Ngày vào Đảng: 19/06/1981

Nơi ứng cử: Ninh Thuận

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không