Địa vị pháp lý

Ðại biểu Quốc hội là người được nhân dân trực tiếp bầu ra, là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước trong Quốc hội.

 

BÌNH THUẬN: ĐOÀN ĐBQH TỈNH LÀM VIỆC VỚI UBND TỈNH VỀ VỐN ODA

16/03/2018

Sáng ngày 16/3, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ban ngành tỉnh nhằm giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài (ODA) giai đoạn 2011-2016 trên địa bàn.

Buổi làm việc của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình thuận với UBND tỉnh Bình Thuận

Tại buổi giám sát, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận mong muốn trong thời gian tới Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục quan tâm, kiến nghị Quốc hội xem xét cho phép Bình Thuận giải ngân vốn ODA theo tiến độ để đẩy nhanh việc hoàn thành các dự án đang triển khai; hỗ trợ địa phương tiếp cận các dự án ODA mới có quy mô lớn. Ngoài ra, đại diện lãnh đạo tỉnh Bình Thuận cũng đề nghị cần phải duy trì, tăng cường hơn nữa cơ chế phối hợp giữa Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh với UBND tỉnh và các cơ quan ở địa phương...

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận Huỳnh Thanh Cảnh phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt Đoàn giám sát, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận Huỳnh Thanh Cảnh đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA kết hợp phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn thời gian qua. Đồng thời yêu cầu UBND tỉnh bổ sung, chỉnh sửa báo cáo cho phù hợp; tiếp tục theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo các sở, ngành quản lý, sử dụng hiệu quả các dự án được giao làm chủ đầu tư; chủ động hơn trong việc quan hệ với các bộ, ngành trung ương để tranh thủ có hiệu quả việc vận động, thu hút nguồn vốn ODA. Về các kiến nghị của UBND tỉnh, Đoàn sẽ tổng hợp đầy đủ để báo cáo Thường vụ Quốc hội xem xét, đề xuất với Quốc hội trong việc điều chỉnh cơ chế sao cho phù hợp, tạo điều kiện đưa kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển nhanh và bền vững./.

Lê Trang – Phúc Hân – Ngọc Duy

 

Nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội

Ðại biểu Quốc hội có nhiệm vụ tham gia các kỳ họp của Quốc hội, tham gia thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội như: lập hiến, lập pháp; quyết định chính sách đối nội, đối ngoại,nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước; quyết định những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước, về quan hệ xã hội và hoạt động của công dân; giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước.

 

BÌNH THUẬN: ĐOÀN ĐBQH TỈNH LÀM VIỆC VỚI UBND TỈNH VỀ VỐN ODA

16/03/2018

Sáng ngày 16/3, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ban ngành tỉnh nhằm giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài (ODA) giai đoạn 2011-2016 trên địa bàn.

Buổi làm việc của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình thuận với UBND tỉnh Bình Thuận

Tại buổi giám sát, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận mong muốn trong thời gian tới Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục quan tâm, kiến nghị Quốc hội xem xét cho phép Bình Thuận giải ngân vốn ODA theo tiến độ để đẩy nhanh việc hoàn thành các dự án đang triển khai; hỗ trợ địa phương tiếp cận các dự án ODA mới có quy mô lớn. Ngoài ra, đại diện lãnh đạo tỉnh Bình Thuận cũng đề nghị cần phải duy trì, tăng cường hơn nữa cơ chế phối hợp giữa Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh với UBND tỉnh và các cơ quan ở địa phương...

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận Huỳnh Thanh Cảnh phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt Đoàn giám sát, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận Huỳnh Thanh Cảnh đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA kết hợp phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn thời gian qua. Đồng thời yêu cầu UBND tỉnh bổ sung, chỉnh sửa báo cáo cho phù hợp; tiếp tục theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo các sở, ngành quản lý, sử dụng hiệu quả các dự án được giao làm chủ đầu tư; chủ động hơn trong việc quan hệ với các bộ, ngành trung ương để tranh thủ có hiệu quả việc vận động, thu hút nguồn vốn ODA. Về các kiến nghị của UBND tỉnh, Đoàn sẽ tổng hợp đầy đủ để báo cáo Thường vụ Quốc hội xem xét, đề xuất với Quốc hội trong việc điều chỉnh cơ chế sao cho phù hợp, tạo điều kiện đưa kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển nhanh và bền vững./.

Lê Trang – Phúc Hân – Ngọc Duy

 

Bầu cử Đại biểu Quốc hội

Việc bầu cử đại biểu Quốc hội được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

 

HÌNH ẢNH CHƯƠNG TRÌNH “NGÀY CHỦ NHẬT YÊU THƯƠNG” TẠI TỈNH THÁI BÌNH

Ngày 24/11, tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh Thái Bình, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội kết hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Phổi Hà Nội đã tổ chức chương trình “Ngày Chủ nhật yêu thương” tháng 11/2019.