HÌNH ẢNH TẠI HỘI THẢO QUY TRÌNH CHÍNH SÁCH VÀ VAI TRÒ, NĂNG LỰC HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI Ở VIỆT NAM

Sáng 11/11, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội thảo “Bàn về quy trình chính sách và vai trò, năng lực hoạch định chính sách của Đại biểu Quốc hội ở Việt Nam”. TS. Lê Hải Đường, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có đông đảo các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực chính sách công.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU HỘI ĐÀM VỚI ĐOÀN ĐBQH LÀO

Chiều 17/5, tại Hà Nội, Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội có buổi hội đàm với Đoàn đại biểu Quốc hội nước CHDCND Lào về trình tự, thủ tục phục vụ Quốc hội tổ chức lấy phiếu tín nhiệm.

 

Ban dân nguyện

Ban dân nguyện là cơ quan chuyên môn trực thuộc Uỷ ban thường vụ Quốc hội, có trách nhiệm giúp Uỷ ban thường vụ Quốc hội về công tác dân nguyện.