• Nghị quyết 36/2017/QH14

  Nghị quyết số 36/2017/QH14 của Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

 • Nghị quyết 35/2017/QH14

  Nghị Quyết số 35/2017/QH14 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018

 • Nghị quyết 34/2017/QH14

  Nghị quyết số 34/2017/QH14 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017

 • Nghị quyết 32/2016/QH14

  Nghị quyết số 32/2016/QH14 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp

 • Nghị quyết 31/2016/QH14

  Nghị quyết số 31/2016/QH14 của Quốc hội về dừng chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

 • Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH

  Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH ngày 5/12/2016 Luật Xây dựng

 • Văn bản hợp nhất 06/VBHN-VPQH

  Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-VPQH ngày 5/12/2016 Luật Đấu thầu

 • Văn bản hợp nhất 05/VBHN-VPQH

  Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-VPQH ngày 5/12/2016 Luật Đầu tư

 • Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH

  Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH ngày 5/12/2016 Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

 • Luật 02/2016/QH14

  Luật số 01/2016/QH14 của Quốc hội ngày 18/11/2016 Tín ngưỡng, tôn gióa

 • Luật 01/2016/QH14

  Luật số 01/2016/QH14 của Quốc hội ngày 17/11/2016 Đấu giá tài sản

 • Nghị quyết 32/2016/QH14

  Nghị quyết số 32/2016/QH14 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp

 • Nghị quyết 33/2016/QH14

  Nghị quyết số 33/2016/QH14 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV

 • Nghị quyết 30/2016/QH14

  Nghị quyết số 30/2016/QH14 của Quốc hội về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

 • Luật 03/2016/QH14

  Luật số 03/2016/QH14 của Quốc hội ngày 22/11/2016 sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư