• Luật 21/2017/QH14

  Luật Quy hoạch

 • Luật 20/2017/QH14

  Luật Quản lý nợ công

 • Luật 19/2017/QH14

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

 • Luật 18/2017/QH14

  Luật Thủy sản

 • Luật 17/2017/QH14

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng

 • Luật 16/2017/QH14

  Luật Lâm nghiệp

 • Nghị quyết 51/2017/QH14

  Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về Điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

 • Nghị quyết 52/2017/QH14

  Nghị quyết số 52/2017/QH14 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020

 • Nghị quyết 53/2017/QH14

  Nghị quyết số 53/2017/QH14 của Quốc hội về Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không Quốc tế LongThành

 • Nghị quyết 49/2017/QH14

  Nghị quyết số 49/2017/QH14 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

 • Nghị quyết 48/2017/QH14

  Nghị quyết số 48/2017/QH14 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

 • Nghị quyết 50/2017/QH14

  Nghị quyết số 50/2017/QH14 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2018

 • Nghị quyết 56/2017/QH14

  Nghị quyết số 56/2017/QH14 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

 • Nghị quyết 55/2017/QH14

  Nghị quyết số 55/2017/QH14 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

 • Nghị quyết 54/2017/QH14

  Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh