• Luật 15/2017/QH14

  Luật quản lý, sử dụng tài sản công

 • Luật 14/2017/QH14

  Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

 • Luật 13/2017/QH14

  Luật cảnh vệ

 • Luật 11/2017/QH14

  Luật trợ giúp pháp lý

 • Luật 10/2017/QH14

  Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước

 • Nghị quyết 41/2017/QH14

  Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13

 • Nghị quyết 38/2017/QH14

  Nghị quyết số 38/2017/QH14 của Quốc hội về việc tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thành Dự án thành phần.

 • Nghị quyết 42/2017/QH14

  Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

 • Nghị quyết 37/2017/QH14

  Nghị quyết số 37/2017/QH14 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015

 • Nghị quyết 45/2017/QH14

  Nghị quyết số 45/2017/QH14 của Quốc hội về thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2016”

 • Nghị quyết 44/2017/QH14

  Nghị quyết số 44/2017/QH14 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

 • Nghị quyết 43/2017/QH14

  Nghị quyết số 43/2017/QH14 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020

 • Nghị quyết 40/2017/QH14

  Nghị quyết số 40/2017/QH14 của Quốc hội về phê chuẩn Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

 • Nghị quyết 39/2017/QH14

  Nghị quyết số 39/2017/QH14 của Quốc hội về phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc sửa đổi điểm khởi đầu của đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào.

 • Nghị quyết 36/2017/QH14

  Nghị quyết số 36/2017/QH14 của Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao