Hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi)

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban các vấn đề xã hội

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ... Quốc hội Khóa XIV

08/01/2019 (171 lượt xem)

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Kinh tế

Dự kiến thông qua tại: Kỳ thứ 11 Quốc hội Khóa XIV

25/12/2018 (0 lượt xem)

Pháp lệnh xử lý hành chính các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án nhân dân

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Đang cập nhật

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Tư pháp

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ... Quốc hội Khóa XIV

29/09/2018 (10048 lượt xem)

Pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Tư pháp

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Tư pháp

Dự kiến thông qua tại: Kỳ thứ 11 Quốc hội Khóa XIV

29/09/2018 (5036 lượt xem)

Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Hội luật gia Việt Nam

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Tư pháp

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ... Quốc hội Khóa...

29/09/2018 (12167 lượt xem)

Pháp lệnh Giống vật nuôi

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Khoa học, Công nghệ & Môi trường

Dự kiến thông qua tại: Quốc hội Khóa XIV

10/09/2016 (2278 lượt xem)

Pháp lệnh quản lý thị trường

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Công thương

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Kinh tế

Đã được thông qua tại: Kỳ họp thứ... Quốc hội Khóa XIII

09/03/2016(6372 lượt xem)

Pháp lệnh công an xã

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Ủy ban thường vụ Quốc hội

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Quốc phòng & An ninh

Đã được thông qua tại: Kỳ họp thứ... Quốc hội Khoá XII

23/02/2016(17974 lượt xem)

Pháp lệnh Quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Quốc phòng

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Quốc phòng & An ninh

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ... Quốc hội Khóa XIV

20/08/2015 (6479 lượt xem)

Pháp lệnh Cảnh sát môi trường

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Công an

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Quốc phòng & An ninh

Đã được thông qua tại: Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa...

03/02/2015(6461 lượt xem)