ĐẠI TƯỚNG ĐỖ BÁ TỴ, PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI DỰ GẶP MẶT KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TỔNG TUYỂN CỬ ĐẦU TIÊN TẠI PHÚ THỌ

05/01/2021

Chiều ngày 04/01, Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ tổ chức gặp mặt các vị đại biểu Quốc hội của tỉnh qua các thời kỳ, nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam, ngày 06/01/1946 – 06/01/2021 và tổng kết nhiệm kỳ (2016-2020).

 

Toàn cảnh buổi gặp mặt 

Tới dự buổi gặp mặt có: Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc Hội; các đồng chí Nguyễn Thúy Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội; Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, trưởng Đoàn ĐBHQ tỉnh Phú Thọ.

Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, các đại biểu Quốc hội và Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoạt động ngày càng dân chủ, thực chất và hiệu quả, có nhiều đổi mới. Công tác xây dựng pháp luật có nhiều tiến bộ quan trọng, với quy trình tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ, chất lượng các ý kiến tham gia xây dựng của đại biểu ngày càng được nâng cao, góp phần cùng với Quốc hội thể chế hóa kịp thời, đúng đắn đường lối của Đảng và nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Trong nhiệm kỳ, Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ đã tham gia hơn 500 lượt ý kiến, trong đó có nhiều ý kiến đã được Quốc hội, Chính phủ, ban soạn thảo và các cơ quan chức năng ghi nhận tiếp thu. Qua các cuộc giám sát, khảo sát có trên 150 kiến nghị được ĐBQH tỉnh Phú Thọ chuyển tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội, phát biểu tại buổi gặp mặt

Thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ ghi nhận những thành tích, kết quả mà Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ nói chung và các đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ đã đề cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển kính tế xã hội, bảo đảm QPAN. Với tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết và bản lĩnh, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ đã tích cực, sôi nổi thảo luận, tranh luận, chất vấn thể hiện quan điểm, chính kiến, tham gia góp ý kiến vào hầu hết các nội dung tại các kỳ họp, góp phần cùng với Quốc hội hoàn thành tốt nội dung, chương trình của mỗi kỳ họp. Đoàn ĐQBH tỉnh đã tham gia hiệu quả vào công tác xây dựng pháp luật, công tác giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đồng thời làm tốt công tác giám sát, hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân. Nhìn chung, Đoàn ĐBQH tỉnh đã thể hiện được vai trò là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, giữa Quốc hội và cử tri, xứng đáng với niềm tin của cử tri trong tỉnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ cần tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vị trí, vai trò, hoàn thành nội dung hoạt động của nhiệm kỳ, đặc biệt là chuẩn bị tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Đoàn cần tích cực tham gia, phối hợp với UBND tỉnh, Mặt trận triển khai thực hiện tốt Đề án bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 bảo đảm cơ cấu, thành phần, tiêu chuẩn theo đúng quy định. Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ khóa XV phải tiếp tục kế tiếp truyền thống, kinh nghiệm của các khóa trước, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, đóng góp vào tiếng nói, hình ảnh và sự phát triển của quy hương đất Tổ trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ tin tưởng với những kết quả đạt được và những kinh nghiệm đã có, hoạt động của Đoàn ĐBQH trong nhiệm kỳ tới sẽ hiệu quả, đóng góp nhiều hơn nữa vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xứng đáng với niềm tin cậy của Quốc hội, của cử tri và nhân dân cả nước./.

Thuỳ Linh