PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI ĐỖ BÁ TỴ DỰ ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC NGÀNH KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC LẦN THỨ IV

02/10/2020

Tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, ngày 02/10, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV. Đại hội là dịp tổng kết, đúc rút những bài học kinh nghiệm, sáng kiến, chia sẻ kỹ năng và kinh nghiệm nhằm thống nhất những mục tiêu, nội dung, các giải pháp tổ chức thực hiện trong các phong trào thi đua yêu nước của Kiểm toán Nhà nước giai đoạn 2020 -2025. Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội, tham dự Đại hội.

 

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu tại Đại hội

5 năm qua công tác thi đua, khen thưởng từng bước đã trở thành động lực góp phần phát triển của Kiểm toán nhà nước (KTNN). Các phong trào thi đua đã định hướng đúng và bám sát với thực tế, phù hợp với đặc điểm hoạt động của Ngành và thực sự trở thành động lực thúc đẩy tinh thần hăng say làm việc, phấn đấu và sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi đạo đức nghề nghiệp, văn hóa ứng xử, tinh thần đoàn kết hợp tác, tuân thủ kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ và trong cuộc sống.

Thông qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua của Ngành đã tạo thành những cao trào hành động liên tục, cổ vũ các tập thể, cá nhân không ngừng phấn đấu, học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực công tác; thi đua sáng tạo trên mọi lĩnh vực hoạt động, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, bảo vệ vững chắc nền tài chính quốc gia. Trong giai đoạn tới, trước mắt KTNN tập trung thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2021; tổ chức tuyên truyền kết quả, thành công của Đại hội Thi đua yêu nước KTNN lần thứ IV, hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Phổ biến kinh nghiệm công tác, học tập, rèn luyện của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, tạo nên phong trào tự giác học tập, làm theo các gương điển hình tiên tiến. Tổng Kiểm toán nhà nước kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động KTNN  ra sức thi đua học tập, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, công tác tốt, góp phần xây dựng KTNN trở thành cơ quan kiểm tra tài chính, tài sản công có uy tín, trách nhiệm, chuyên nghiệp và hiện đại; xứng đáng là công cụ hữu hiệu của Đảng, Nhà nước và xứng đáng với niềm tin của nhân dân.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội, phát biểu tại Đại hội

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ biểu dương và chúc mừng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động KTNN đang nỗ lực phấn đấu công tác, không quản ngại khó khăn gian khổ, vì nền tài chính quốc gia minh bạch và bền vững. Phong trào thi đua đã thể hiện sự quyết tâm, sáng tạo trong công việc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng KTNN ngày càng vững mạnh. Trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhiều thuận lợi, nhưng không ít nhiều khó khăn, thách thức.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh: Với vai trò là cơ quan kiểm tra tài chính công, tài sản công, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, Kiểm toán nhà nước cần tiếp tục coi trọng và thực hiện hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của KTNN phải tập trung, bám sát yêu cầu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ngành, Trước hết là thi đua xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Các phong trào thi đua phải gắn với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên nêu cao tinh thần không ngừng thi đua phấn đấu giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương công chức, công vụ góp phần bảo vệ vững chắc nền tài chính quốc gia. Thi đua từ chính việc hoàn thành công việc chuyên môn, nhiệm vụ hàng ngày của từng người, từng đơn vị. Phát huy sáng tạo, xây dựng, phát hiện và nhân rộng nhiều mô hình mới, cách làm hay và điển hình tiên tiến...

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội, phát biểu tại Đại hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị, các phong trào thi đua phải đi vào thực chất, tránh hình thức; tăng cường công tác giáo dục để xây dựng cho mọi tập thể và cá nhân có động cơ và thái độ hành động đúng; phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước, kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua yêu nước của KTNN với phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, địa phương trong toàn quốc.

Tại Đại hội đã tuyên dương gần 600 lượt tập thể và trên 2.000 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào Thi đua yêu nước KTNN 5 năm qua, đó là những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc, thể hiện ý chí tự lực, tự cường, tinh thần vượt khó, vươn lên trong học tập và công tác, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, Đại hội cũng đã thông qua nội dung phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 của KTNN./.

Đặng Linh - Vũ Hiếu