PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG CỦA PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI UÔNG CHU LƯU TẠI PHIÊN HỌP ỦY BAN TỔ CHỨC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG AIPA

09/09/2020

Chiều ngày 09/9 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế ICC, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã dự và phát biểu chào mừng Phiên họp của Ủy ban về các vấn đề Tổ chức của Đại hội đồng AIPA 41. Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu phát biểu:

 


Phiên họp của Ủy ban về các vấn đề Tổ chức của Đại hội đồng AIPA 41

 

Kính thưa các Quý vị đại biểu tham dự Phiên họp của Ủy ban về các vấn đề Tổ chức của Đại hội đồng AIPA 41,

Được sự Ủy quyền của Bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, thay mặt Quốc hội nước chủ nhà Đại hội đồng AIPA lần thứ 41, Tôi rất vinh dự được tham dự Phiên họp của Ủy ban về các vấn đề Tổ chức của Đại hội đồng AIPA 41 lần này. Tôi chúc Phiên họp của chúng ta làm việc hiệu quả, các đại biểu sớm đạt được sự đồng thuận đối với các nội dung được đề ra trong chương trình nghị sự.

Kính thưa Quý vị,

Thế giới và khu vực của chúng ta đang trải qua những biến đổi sâu sắc cả về kinh tế, xã hội, chính trị và an ninh. Bao trùm lên đó là những quan ngại về các cuộc xung đột tiềm ẩn, các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, chuyển đổi số và sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ và đặc biệt là những tác động vô cùng to lớn chưa từng có của đại dịch Covid-19 lên nhiều mặt của đời sống xã hội, đe dọa đến hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển bền vững của khu vực ASEAN và toàn cầu. Trước bối cảnh đó, ASEAN và AIPA cần phải tiếp tục đoàn kết và gắn kết chặt chẽ để chủ động thích ứng với tình hình thay đổi nhanh chóng. Thực tế cho thấy, AIPA đang ngày càng có vai trò quan trọng của mình trong việc hỗ trợ ASEAN triển khai đầy đủ và hiệu quả các quyết sách thông qua hài hòa hợp pháp hóa pháp luật giữa các quốc gia, góp phần xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh và thịnh vượng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu chào mừng phiên họp.

Để AIPA tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ và phát huy vai trò của mình thì việc xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức là nhiệm vụ hết sức quan trọng, trong đó Ủy ban về các vấn đề Tổ chức chính là nơi các nghị viện thành viên AIPA bàn bạc và thảo luận các nội dung liên quan đến các vấn đề tổ chức, từ đó đưa ra những quyết sách và định hướng phát triển cho tương lai.

Tại Đại hội đồng lần này, tôi được biết Ủy ban về các vấn đề Tổ chức sẽ tiếp tục thảo luận nhiều nội dung quan trọng của AIPA, trong đó có các nội dung liên quan đến vấn đề tài chính, quan hệ với các đối tác của AIPA, kết nạp các quan sát viên mới, chuyển đổi Ban Thư ký AIPA, di dời trụ sở làm việc của Ban Thư ký AIPA… Đó đều là những nội dung quan trọng cho sự phát triển của tổ chức trong hiện tại và tương lai.

Thưa các Quý vị,

Dù Hội nghị làm việc bằng hình thức trực tuyến, nhưng Tôi hi vọng, các Quý vị đại biểu sẽ có một không gian thảo luận và làm việc thoải mái trên tinh thần hữu nghị và đoàn kết xây dựng. Nhân dịp này, Tôi chúc Phiên họp của Ủy ban về các vấn đề Tổ chức của Đại hội đồng AIPA lần thứ 41 thành công tốt đẹp, chúc các nghị sĩ thảo luận và đưa ra các giải pháp để đạt được sự đồng thuận, góp phần xây dựng AIPA ngày càng phát triển. Chúc các vị đại biểu dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Các bài viết khác