CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN: QUỐC HỘI VỚI NHỮNG KẾT QUẢ TÍCH CỰC VÀ TOÀN DIỆN

04/02/2019

Năm 2018, đánh dấu nửa nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với những kết quả tích cực và toàn diện trên cả 3 lĩnh vực lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao. Cũng trong năm 2018, Quốc hội đã hoàn thành khối lượng lớn công việc được cử tri, nhân dân cả nước đánh giá cao, tạo nền tảng vững chắc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và giai đoạn 5 năm 2016-2021. Nhân dịp đầu năm mới, Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trả lời phỏng vấn Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành cho Truyền hình Quốc hội Việt Nam cuộc phỏng vấn nhân dịp đầu năm mới Thưa Chủ tịch Quốc hội, năm 2018 là năm giữa nhiệm kỳ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội có đánh giá như thế nào về những kết quả nổi bật trong hoạt động của Quốc hội năm vừa qua?

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Năm 2018 đánh dấu nửa nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV đã đi qua trong bối cảnh thế giới có những biến động nhanh và phức tạp hơn, chúng ta đã đạt được những kết quả hết sức tích cực và toàn diện trên cả 3 lĩnh vực lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. Có thể thấy, năm 2018 Quốc hội đã hoàn thành một khối lượng lớn các công việc, được cử tri và nhân dân cả nước đánh giá cao.

Trong năm qua, Quốc hội đã dành nhiều thời gian để xem xét, thảo luận toàn diện, kỹ lưỡng và đã thông qua 16 dự án Luật để tiếp tục thể chế hóa Hiến pháp năm 2013, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phát triển kinh tế, về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh… Đồng thời Quốc hội cũng cho ý kiến về 6 dự án Luật khác làm cơ sở để các cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra tiếp tục nghiên cứu chỉnh lý, hoàn thiện trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tới.

Trong hoạt động lập pháp, Quốc hội luôn trân trọng lắng nghe, tiếp thu những ý kiến xác đáng để hoàn thiện, nâng cao chất lượng các dự án luật, cũng như các nghị quyết. Trong quá trình xem xét, cho ý kiến, đối với những vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau của các dự án Luật đều được Quốc hội cân nhắc thận trọng, thảo luận kỹ, gửi phiếu xin ý kiến trước khi biểu quyết thông thông qua để bảo đảm chất lượng, cũng như tính khả thi của dự án luật.

Kỳ họp thứ 6, với sự tín nhiệm rất cao, Quốc hội đã bầu Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước ta, được nhân dân và cử tri đánh giá cao.

Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng làm lễ tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bên cạnh đó, Quốc hội đã phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng với các văn kiện có liên quan. Như vậy, Việt Nam là quốc gia thứ 7 phê chuẩn Hiệp định này. Điều đó có ý nghĩa quan trọng thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước ta trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào khu vực và thế giới.

Trong năm qua, hoạt động giám sát của Quốc hội tiếp tục được tăng cường. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội được tiếp tục đổi mới, cải tiến, trong đó nét nổi bật là tiến hành hoạt động chất vấn theo hướng “hỏi nhanh, đáp gọn”. Các phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, tranh luận sôi nổi, làm rõ trách nhiệm của người được chất vấn. Nhờ rút ngắn thời lượng hỏi lẫn trả lời nên đã khắc phục đáng kể tình trạng câu hỏi dài, câu trả lời chưa đi trực tiếp vào vấn đề và đã giúp cho số lượt chất vấn, cũng như tranh luận tăng hơn. 

Tại Kỳ họp thứ 6 vừa qua, Quốc hội cũng đã thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Đây là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện mức độ tín nhiệm và sự ghi nhận, đánh giá công tâm, khách quan về những nỗ lực, kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm. Kết quả lấy phiếu cơ bản phản ánh khách quan, sát thực với tình hình.

Các Đại biểu Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn

Năm 2018, cũng là năm mà hoạt động ngoại giao nghị viện tiếp tục được đẩy mạnh trên cả bình diện song phương và đa phương. Cùng với đó, Quốc hội Việt Nam tham gia tích cực và có nhiều đóng góp quan trọng tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế, góp phần vào thành tựu chung đạt được trong công tác đối ngoại của đất nước.

Những kết quả đạt được trong hoạt động của Quốc hội năm vừa qua đã tăng thêm niềm tin của cử tri và nhân dân, tạo động lực để Quốc hội tiếp tục phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và những năm tiếp theo của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

Phóng viên: Xin Chủ tịch Quốc hội chia sẻ những trọng tâm công tác và yêu cầu nhiệm vụ mới của Quốc hội trong thời gian tới?

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Năm 2019 là năm tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và chương trình của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cùng cả hệ thống chính trị đang vào cuộc với quyết tâm chính trị rất cao, nhằm phát triển kinh tế - xã hội, củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh chính trị, đối ngoại và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

 Về phần mình, trên tinh thần đổi mới, sáng tạo và luôn hành động vì lợi ích của nhân dân, của đất nước, Quốc hội sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra.

Trong công tác lập pháp, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019. Theo đó, các đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội tiếp tục phát huy trí tuệ, nghiên cứu tài liệu, nắm bắt thực tiễn, lắng nghe ý kiến của cử tri, các chuyên gia và các tầng lớp nhân dân để khi xem xét, thảo luận, thông qua các dự án luật phải đảm bảo chất lượng và tính khả thi.

Các Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

Quốc hội tiếp tục tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội; tiến hành giám sát việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019; giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước; thực hiện giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018” và “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018”,...

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Theo đó, mục tiêu đặt ra là tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế, tận dụng có hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4… Với trọng trách là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, tôi cho rằng, đại biểu Quốc hội cần tiếp tục thường xuyên lắng nghe, giải đáp tâm tư, nguyện vọng và nói lên tiếng nói của người dân các vùng, miền cũng như đồng bào sống xa Tổ quốc để từ đó có các quyết sách phù hợp vì lợi ích của nhân dân và sự phát triển của đất nước.

Bước sang năm thứ 4 của nhiệm kỳ thứ XIV, Quốc hội sẽ tiếp tục chú trọng đến hoạt động của mình để đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao hơn và coi đó là kim chỉ nam trong hoạt động của mỗi đại biểu Quốc hội nói riêng và Quốc hội nói chung.

Nhân dịp đầu xuân mới, tôi xin gửi tới đồng bào và cử tri cả nước lời chúc năm mới tốt đẹp nhất. Mong rằng cử tri và nhân dân cả nước tiếp tục quan tâm, theo dõi, giám sát các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Đại biểu Quốc hội, kịp thời đóng góp ý kiến, tạo động lực để Quốc hội  tiếp tục sự nghiệp vẻ vang mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Nhân dịp đầu năm mới, thay mặt những người làm chương trình, xin được kính chúc Chủ tịch và gia đình sức khoẻ, hạnh phúc!

Hải Yến - Trọng Quỳnh