MỘT SỐ HÌNH ẢNH CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

17/05/2018

Nhân kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5/2018 và 43 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (20/5/1975 - 20/5/2018), sáng ngày 17/5, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn công tác đã đến thăm, làm việc và chúc mừng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ngày 15/5/2017, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 60/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Theo đó, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng nghiên cứu cơ bản về khoa học tự nhiên và phát triển công nghệ; cung cấp luận cứ khoa học cho công tác quản lý khoa học, công nghệ và xây dựng chính sách, chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội; đào tạo nhân lực khoa học, công nghệ có trình độ cao theo quy định của pháp luật. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là: Vietnam Academy of Science and Technology, viết tắt là VAST.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đang tập trung thực hiện kế hoạch khoa học công nghệ theo Quy hoạch phát triển đến năm 2020 tầm nhìn 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2011 với mục tiêu tổng quát là xây dựng Viện trở thành một trung tâm khoa học và công nghệ hàng đầu của cả nước, nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực, với đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ có trình độ chuyên môn cao, cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, đạt trình độ tiên tiến trên thế giới, có quan hệ hợp tác quốc tế sâu rộng với nhiều nước có nền khoa học và công nghệ phát triển, đáp ứng tốt các yêu cầu phát triển khoa học và công nghệ và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của đất nước.

Tới thăm và làm việc tại Viện, Nhân Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam và Ngày truyền thống của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những thành tích xuất sắc mà Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các thế hệ trí thức, các nhà khoa học đã lao động quên mình, vượt qua khó khăn, gian khổ để đạt được trên tất cả các lĩnh vực, nghiên cứu cơ bản, điều tra cơ bản, nghiên cứu phát triển công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ ở trình độ cao cho đất nước.

Chủ tịch Quốc hội cũng tin tưởng chắc chắn rằng, với truyền thống vẻ vang của Viện với hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành, với đội ngũ đông đảo các nhà khoa học tiêu biểu của cả nước, với sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước, của các bộ, ngành, địa phương, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển bền vững đất nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2020 trở thành một trung tâm nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ hàng đầu của cả nước, với tiềm lực khoa học và công nghệ đạt trình độ tiên tiến ở khu vực Đông Nam Á, đáp ứng tốt các yêu cầu phát triển khoa học và công nghệ và sự phát triển bền vững của đất nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đi tham quan một số gian trưng bày sản phẩm ứng dụng khoa học công nghệ của các đơn vị thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Cổng thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam:

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam và 43 Năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham quan gian trưng bày sản phẩm của Viện Công nghệ Sinh học trực thuộc VAST

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham quan gian trưng bày sản phẩm của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam trực thuộc VAST

Một số sản phẩm của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam trực thuộc VAST

Một số sản phẩm của Viện Vật lý ứng dụng và thiết bị khoa học trực thuộc VAST

Một số sản phẩm của Viện Hóa sinh biển trực thuộc VAST

Quang Minh