Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ

05/12/2017

Sáng 5/7, Hội đồng nhân dân Thành phố Cần Thơ Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã khai mạc Kỳ họp thứ 7. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định; Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 7, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Phạm Văn Hiểu cho biết, nhiệm vụ đặt ra cho kỳ họp lần này là phải đánh giá đúng kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND TP về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 và quyết nghị chủ trương, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 một cách sát hợp, trên tinh thần thể chế hóa nghị quyết nhiệm vụ năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Với thời lượng dự kiến diễn ra trong 3 ngày, các đại biểu sẽ nghe các báo cáo, tờ trình và thảo luận, xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, như xem xét, thảo luận, cho ý kiến Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018 của Thường trực HĐND thành phố. Thảo luận, xem xét và quyết nghị thông qua 19 Tờ trình thuộc các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn…

Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ đề nghị, các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu sâu, kỹ, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng vào các nội dung trình tại kỳ họp lần này, góp phần quan trọng để kỳ họp thành công tốt đẹp, đáp ứng sự mong đợi của cử tri và nhân dân thành phố.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao những kết quả Cần Thơ đã đạt được. Các chỉ tiêu chủ yếu đều thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 7,83%, cao hơn mức tăng trưởng bình quân của cả nước và một số tỉnh trong khu vực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tích cực, theo hướng phát triển thương mại - dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao. Tốc độ đô thị hóa, phát triển và kết nối hạ tầng giao thông tăng nhanh; giáo dục, y tế có nhiều tiến bộ.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm lo cho đối tượng chính sách, người có công tiếp tục được quan tâm. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị được tăng cường, giữ vững sự ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Công tác cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt, tạo được sự thống nhất cao trong nội bộ và niềm tin trong các tầng lớp nhân dân. Các hoạt động đối ngoại tiếp tục được tăng cường, đặc biệt là thực hiện tốt chỉ đạo của Trung ương và đã tổ chức thành công, đảm bảo an toàn tuyệt đối Hội nghị cấp Bộ trưởng APEC năm 2017 - Tuần lễ An ninh lương thực tại Cần Thơ và Hội nghị Phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng biến đổi khí hậu, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với bạn bè quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, những kết quả trên là nhờ sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu không ngừng của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân TP đã vượt quá khó khăn, thách thức và sự ủng hộ giúp đỡ, tạo điều kiện của các cơ quan trung ương, bạn bè trong nước và quốc tế. Trong đó, có vai trò quan trọng của HĐND thành phố Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 được phát huy, luôn đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, bám sát và giải quyết kịp thời các vấn đề thực tiễn bức xúc của đời sống kinh tế - xã hội; ban hành nhiều nghị quyết quan trọng về cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, kịp thời giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, tăng cường công tác giám sát, đi sâu tháo gỡ những khó khăn nảy sinh trong đời sống xã hội.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, kỳ họp này HĐND thành phố sẽ tiếp tục là một kỳ họp theo tinh thần đổi mới, trách nhiệm, phát huy dân chủ và những thành tích đạt được xem xét, quyết nghị những nội dung quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, các quyết định của Chính phủ. Quyết tâm xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trở thành TP văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, xứng đáng là thành phố cửa ngõ của cả vùng hạ lưu sông Mekong; là trung tâm công nghiệp, thương mại - dịch vụ, du lịch, giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ, y tế và văn hóa, là đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế; là địa bàn trọng điểm giữ vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh của vùng đồng bằng sông Cửu Long và của cả nước, theo đúng tinh thần Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Để đạt được những kết quả trên, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Cần Thơ cần tiếp tục xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, chú trọng xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Triển khai kịp thời và sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của thành phố, nhất là các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, Khóa XII, khẩn trương cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết phù hợp với đặc điểm tình hình cụ thể của thành phố để tổ chức thực hiện theo kế hoạch.

Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Kết luận số 07-KT/TW ngày 28.9.2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa IX) về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. HĐND TP tiếp tục phát huy kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước, bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII và điều kiện thực tiễn của địa phương để thực hiện tốt Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND cũng như các văn bản pháp luật có liên quan.

Phối hợp chặt chẽ với Đoàn ĐBQH, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định, phát huy vai trò giám sát, phản biện của MTTQ và các tổ chức thành viên, cũng như phối hợp tốt với các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương để giải quyết các đề xuất về cơ chế, chính sách cho thành phố phát triển. Từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp trong việc ban hành nghị quyết, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết, cũng như trong hoạt động chất vấn, giải trình, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền, tổ chức tốt việc tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, theo dõi đôn đốc giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo đúng chức năng, nhiệm vụ đã được pháp luật quy định...

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của Kỳ họp lần này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu HĐND thành phố trong quá trình thảo luận, quyết định cần quan tâm đến các nhóm giải pháp thu hút đầu tư và phát triển thành phố theo hướng đô thị thông minh, các chính sách đối với người có thu nhập thấp, các chính sách về chuyển đổi sản xuất, giải quyết việc làm, những vấn đề liên quan đến xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng trưởng bền vững,… bảo đảm khai thác, phát huy tất cả các nguồn lực để xây dựng Cần Thơ trở thành đô thị hạt nhân, có vai trò trung tâm động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Tin và ảnh: Trung Thành/ĐBND