Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dự khai mạc Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội

04/12/2017

Sáng 4/12, tại Hà Nội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã khai mạc Kỳ họp thứ 5. Tới dự và phát biểu tại Kỳ họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu rõ: Đây là Kỳ họp quan trọng, là dịp để thành phố Hà Nội nhìn lại những gì đã làm được, chưa làm được trong năm 2017, để từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới và đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô trong thời gian qua. Đồng thời, nghiên cứu đề xuất với cơ quan có thẩm quyền để tạo cơ chế, kinh phí giúp Hà Nội thực hiện các dự án quan trọng trên địa bàn thành phố.

Khai mạc Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021          Ảnh: Khánh Duy

Năm 2017, với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của Thành ủy, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô, Thành phố Hà Nội đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên tất cả các mặt rất đáng khích lệ. Kinh tế Thủ đô tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP ước tăng 8,5% (theo cách tính mới là 7,3%), là mức tăng cao nhất trong 7 năm trở lại đây; tổng thu ngân sách của Thành phố đạt 101,4% dự toán (tăng 15,7% so với thực hiện năm 2016); quy mô kinh tế được mở rộng, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và đô thị phát triển theo huớng hiện đại.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ và y tế tiếp tục phát triển, đạt nhiều kết quả quan trọng, nhất là về xây dựng con người Hà Nội thanh lịch, văn minh, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa tiêu biểu của Thăng Long - Hà Nội; công tác giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ hộ nghèo được quan tâm; việc bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân tiếp tục được chăm lo; xây dựng Nông thôn mới được triển khai đồng bộ đạt kết quả tốt; công tác tư pháp, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, tham nhũng, lãng phí có nhiều chuyển biến tích cực hơn. An ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và hoạt động đối ngoại được tăng cường và mở rộng. Hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền được nâng cao, nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đã có nhiều đổi mới, hướng về cơ sở.

Chính quyền thành phố Hà Nội đã siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ. Cải cách thủ tục hành chính được quan tâm chỉ đạo, tập trung vào các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp. Chỉ số cải cách hành chỉnh tăng 3 bậc, xếp thứ 3/63 tỉnh, thành phố; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp và hỗ trợ đầu tư. Chỉ số Năng lực cạnh tranh của Thành phố tăng 10 bậc so với năm 2016.

Thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội biểu dương những cố gắng, nỗ lực của Thành phố, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng, trong những thành tích chung của thành phố Hà Nội, có sự đóng góp quan trọng của từng đại biểu Hội đồng nhân dân. Trong những năm qua, hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội không ngừng được đổi mới về phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định; hoạt động kỳ họp có nhiều cải tiến, đổi mới theo hướng đi vào thực chất, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu để quyết định những vấn đề quan trọng của Thành phố; hoạt động giám sát được thực hiện thiêt thực, hiệu quả; hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tiếp tục được đổi mới với phương châm giám sát đến cùng những vấn đề quan trọng, người dân bức xức, qua đó có tác động tích cực đến công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền, được dư luận, cử tri và Nhân dân đồng tình, ghi nhận; vị trí, vai trò của cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng lợi ích chính đáng của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương ngày càng được khẳng định.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Thành phố Hà Nội cần quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo điều hành; cần có sự vào cuộc đồng bộ của Thành ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, các tầng lớp nhân dân, tạo đột phá mới và rõ nét trong việc phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội; khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được nêu trong Báo cáo.

Thông báo về Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV vừa qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, tại kỳ họp này, Quốc hội đã thảo luận, thông qua 06 luật, 10 Nghị quyết về kinh tế - xã hội, ngân sách, hạ tầng giao thông, cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh và cho ý kiến về 09 dự án luật. Các luật được thông qua có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đất nước trong các lĩnh vực: quy hoạch; quản lý nợ công; tái cơ cấu các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu; phát triển lâm nghiệp, thủy sản; tăng cường, thúc đẩy công tác đối ngoại trong tình hình mới...

Trong hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, Quốc hội đã tập trung vào 4 lĩnh vực: tài chính, ngân hàng, thông tin và truyền thông, tòa án. Với tinh thần đổi mới, đoàn kết, sáng tạo, hành động, các vị đại biểu Quốc hội đã tích cực thảo luận, tranh luận, đóng góp nhiều ý kiến thẳng thắn, tạo không khí làm việc dân chủ, trách nhiệm hơn, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả kỳ họp. Trong kỳ họp này, Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội đã tham gia tích cực đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào các quyết sách quan trọng của Quốc hội. Ủy ban thường vụ Quốc hội đánh giá cao trách nhiệm của Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội.

Tin tường rằng Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, từng vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố sẽ mang tinh thần cải tiến, đổi mới của Quốc hội vào Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu bày tỏ hy vọng Kỳ họp này thực sự là một kỳ họp kết tinh trí tuệ, dân chủ, đổi mới, xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng và góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển của Thành phố năm 2018 và các năm tiếp theo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội                Ảnh: Khánh Duy

Tán thành với những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu đã nêu trong Báo cáo, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Thành phố trong thời gian tới cần tập trung quan tâm thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

Một là, tiếp tục triển khai kịp thời, có hiệu quả các giải pháp để ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời quyết tâm thực hiện cho được mục tiêu kế hoạch về tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Sự ổn định tăng trưởng của Hà Nội rất quan trọng vì Hà Nội là thủ đô có ảnh hưởng nhiều tới chỉ tiêu tăng trưởng của toàn quốc. Tại kỳ họp này, các đại biểu Hội đồng nhân dân cần đánh giá, phân tích chính xác tình hình, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, trách nhiệm cá nhân của thủ trưởng cấp ngành, cơ quan, đơn vị trước những yếu kém, khuyết điểm đã được HĐND chỉ rõ trong báo cáo và phát biểu của đồng chí Bí thư Thành ủy; có giải pháp quyết liệt, thận trọng nhưng linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, phù hợp với tình hình thực tế của Thủ đô. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương để thực hiện tốt các cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt cho việc phát triển của Hà Nội theo Luật Thủ đô; những vấn đề gì liên quan tới thẩm quyền của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hà Nội chủ động báo cáo Trung ương, Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Hai là, siết chặt kỷ cương, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong quản lý đô thị. Tăng cường công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị, thượng tôn pháp luật. Xử lý nghiêm những vi phạm về trật tự xây dựng, giải quyết các điểm ùn tắc, bảo đảm an toàn giao thông, trật tự công cộng, đảm bảo lòng đường, hè phố thông thoáng, sắp xếp các điểm trông giữ phương tiện hợp lý; đảm bảo thực hiện tốt công tác vệ sinh, môi trường; đẩy mạnh hoạt động phòng chống dịch, không để dịch lớn xảy ra; đảm bảo công tác an sinh xã hội; tăng cường thanh tra, kiểm tra, khắc phục kịp thời các hạn chế, yếu kém trong công tác phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt là tại các khu chung cư cao tầng, khu công nghiệp, làng nghề...

Cùng với đó, cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân Thủ đô trong công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị; tổ chức thực hiện tốt pháp luật, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố và Quy tắc ứng xử nơi công cộng. Đề cao trách nhiệm, sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Ba là, thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp theo đúng tinh thần của Hiến pháp, Nghị quyết trung ương 6 về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Trên cơ sở đó tiếp tục kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện rà soát, chỉnh sửa và bổ sung các cơ chế, chính sách theo hướng công khai, minh bạch, thông thoáng, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp; cắt giảm triệt để những chi phí không hợp lý cho chính quyền và người dân. Xây dựng quy chế làm việc của từng cơ quan, đơn vị, xác định rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ hiệu quả của mỗi tổ chức, cá nhân, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Thực hiện các giải pháp nâng cao năng suất lao động, bởi lẽ năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) dù đã được cải thiện trong năm 2016 song vẫn chưa tương xứng với vị thế Thủ đô, chưa đáp ứng yêu cầu; kết quả cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), tập trung vào 03 chỉ số thành phần đang ở mức thấp so với cả nước: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình với người dân. Tiếp tục cải thiện, nâng cao chỉ số PCI, cần tập trung vào 5 chỉ số bởi nếu 5 chỉ số này thực hiện tốt thì CPI sẽ tăng cao hơn: Gia nhập thị trường, Tiếp cận đất đai, Tính minh bạch và tiếp cận thông tin, Môi trường cạnh tranh bình đẳng và Tính năng động và tiên phong của chính quyền tỉnh, thành phố.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu với các đại biểu tham dự Kỳ họp                         Ảnh: Khánh Duy

Bốn là, tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo hơn nữa trong hoạt động giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của Hội đồng nhân dân thành phố. Tại hội nghị này, HĐND TP sẽ ban hành các nghị quyết quan trọng, mang tính lâu dài, tác động nhiều mặt đến đời sống kinh tế - xã hội, được cử tri quan tâm, như: kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; đặt, đổi tên đường phố và công trình công cộng; bổ sung danh mục công trình trọng điểm của TP. Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020...; tăng cường công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tô cáo của công dân; tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động thẩm tra, giám sát của các Ban, các Tổ của Hội đông nhân dân. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng các thành viên các Ban của Hội đồng nhân dân. Quan tâm tới việc chọn nguồn, đào tạo đội ngũ cán bộ, chuyên viên của Văn phòng Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân.

Năm là, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố cần tăng cường giữ mối liên hệ, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ủy ban nhân dân thành phố trên các lĩnh vực hoạt động, như: công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp; tiến hành kỳ họp, xây dựng và thông qua các nghị quyết; triển khai nghị quyết của Hội đồng nhân dân; giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp; hoạt động giám sát, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri... Bên cạnh đó, cần tăng cường, phối hợp tốt với Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Ban Công tác đại biểu và các cơ quan của Quốc hội trong quá trình hoạt động để một mặt tạo sự kết nối giữa trung ương với địa phương, một mặt nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội là kỳ họp quan trọng, là dịp để thành phố Hà Nội nhìn lại những gì đã làm được, chưa làm được trong năm 2017, để từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới và đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô trong thời gian qua, đồng thời, nghiên cứu đề xuất với cơ quan có thẩm quyền để tạo cơ chế, kinh phí giúp Hà Nội thực hiện các dự án quan trọng trên địa bàn thành phố. Với tinh thần đó, Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại xứng đáng với Thủ đô anh hùng, ngàn năm văn hiến.

Kéo dài trong 3 ngày làm việc (từ ngày 4- 6/12), tại Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố sẽ xem xét, thảo luận thông qua 14 Báo cáo, 5 Nghị quyết thường kỳ, 11 Nghị quyết chuyên đề.

Tiếp tục tinh thần nâng cao chất lượng kỳ họp, Thường trực HĐND Thành phố phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thống nhất nội dung, chuẩn bị các nội dung từ sớm, nghiêm túc, đúng quy định của luật, bảo đảm sự phát triển toàn diện của Thành phố, quan tâm ưu tiên những vấn đề bức xúc trong đời sống dân sinh, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 – 2020. HĐND Thành phố cũng sẽ thông qua nhiều cơ chế, chính sách nhằm chăm lo đời sống của các tầng lớp nhân dân.

Với quyết tâm theo đến cùng vấn đề, đồng thời thực hiện “Năm kỷ cương hành chính”, HĐND Thành phố sẽ tiếp tục dành 1 ngày để tái chất vấn và chất vấn các kết luận của chủ tọa tại các Kỳ họp trước, việc thực hiện kiến nghị sau giám sát, khảo sát của Thường trực, các Ban của HĐND Thành phố năm 2016, kết luận phiên giải trình năm 2017 và kiến nghị của cử tri.

Quang Minh