Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 137 tại Liên bang Nga và thăm chính thức Cộng hòa Kazakhstan từ ngày 14- 18/10/2017

10/10/2017

Theo Thông cáo của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại của Quốc hội năm 2017, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 137 tại Liên bang Nga từ ngày 14- 15/10/2017 và thăm chính thức Cộng hòa Kazakhstan từ ngày 16- 18/10/2017.

Cụ thể, nhận lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới Sa-bơ Chau-đu-ry (Saber Chowdhury), Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Va-len-tin-a I-va-nô-na Mát-vi-en-cô (Valentina Ivanovna Matviyenko) và Chủ tịch Đuma Quốc gia Liên bang Nga Via-che-xláp Vô-lô-đin (Vyacheslav Volodin); Chủ tịch Thượng viện Cộng hoà Ca-dắc-xtan Ca-sim Giô-mát Tô-ka-ép (Kassym Zhomart Tokayev) và Chủ tịch Hạ viện Cộng hoà Ca-dắc-xtan Nu-rơ-lan Ních-ma-tu-lin (Nurlan Nigmatulin), Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta do đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu sẽ tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 137 (IPU-137) và các Hội nghị liên quan tại Xanh Pê-téc-bua, Liên bang Nga từ ngày 14-15/10/2017 và thăm chính thức Cộng hòa (Kazakhstan) Ca-dắc-xtan từ ngày 16- 18/10/2017.

Cổng TTĐT Quốc hội