Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ gặp mặt Đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc Bạn chiến đấu Sư đoàn 10, Quân đoàn 3

13/09/2017

Chiều 13/9, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đã có buổi gặp mặt Đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc Bạn chiến đấu Sư đoàn 10, Quân đoàn 3. Cùng tham dự buổi gặp có Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng- An ninh Nguyễn Mai Bộ và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Bộ Lĩnh.

Báo cáo về kết quả hoạt động của Đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc Bạn chiến đấu Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 trong những năm qua, Trưởng đoàn – Trưởng Ban Liên lạc Bạn chiến đấu Sư đoàn 10 Trần Quốc Phú cho biết, trong thời chiến, Sư đoàn 10 đã hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ cách mạng, góp phần làm nên thắng lợi, bảo vệ độc lập dân tộc trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước; tích cực tham gia các hoạt động quần chúng, cứu trợ thiên tai, bảo vệ bình yên cho nhân dân. Trong thời bình, Ban Liên lạc Bạn chiến đấu Sư đoàn 10 tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng; giữ vững phẩm chất Bộ đội cụ Hồ; duy trì các hoạt động gặp mặt, sinh hoạt của Sư đoàn; làm tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ gặp mặt Đoàn Ban liên lạc bạn chiến đấu Sư đoàn 10 - Quân đoàn 3   Ảnh: Đình Nam

Nhiệt liệt chào mừng Đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc Bạn chiến đấu Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 về thăm thủ đô Hà Nội, thăm nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ khẳng định Đảng, Nhà nước, Quốc hội luôn ghi nhớ và đánh giá cao công lao, sự đóng góp, hy sinh xương máu của các thế hệ chiến sỹ Sư đoàn 10 và những kết quả hoạt động của Sư đoàn đã đạt được trong những năm tháng chiến tranh cũng như trong thời bình.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cho biết, về cơ bản các chính sách, pháp luật về chăm sóc, ưu đãi người có công với cách mạng được ban hành suốt thời gian qua đã đảm bảo tương đối công bằng, tạo được sự đồng thuận trong xã hội; Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật chăm sóc, ưu đãi người có công với cách mạng. Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị các cơ quan hữu quan, chính quyền địa phương các cấp tiếp tục tạo điều kiện hơn nữa cho Đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc Bạn chiến đấu Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 hoạt động; đồng thời quan tâm hơn nữa đến công tác đền ơn, đáp nghĩa chung của cả nước; kịp thời giải quyết những vướng mắc về chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia chăm sóc người có công với cách mạng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc Bạn chiến đấu Sư đoàn 10, Quân đoàn 3

Trong bối cảnh đất nước ta đang bước vào thời kỳ đổi mới, phát triển luôn cần sự nêu gương sáng của các Anh hùng lực lượng vũ trang, các đồng chí cựu chiến binh, người có công với cách mạng, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị Đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc Bạn chiến đấu Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, luôn luôn gương mẫu trong mọi hoàn cảnh; tích cực vận động nhân dân chấp hành mọi đường lối, chủ trương của Đảng; tham gia các hoạt động xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giáo dục cho thế hệ trẻ lòng yêu nước…; duy trì tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; cống hiến nhiều hơn nữa cho quê hương, đất nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thay mặt cho Đoàn, Trưởng Ban Liên lạc Bạn chiến đấu Sư đoàn 10 Trần Quốc Phú xin hứa trước Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Sư đoàn 10 sẽ luôn giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, trung thành tuyệt đối với con đường mà Đảng, Nhân dân, Bác Hồ đã lựa chọn trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước.

Thu Phương