Tiểu sử tóm tắt của Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Quốc gia Vương quốc Thái Lan Pornpetch Wichitcholchai

10/08/2017

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lập pháp Quốc gia Vương quốc Thái Lan do Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Quốc gia Pornpetch Wichitcholchai dẫn đầu và Phu nhân sẽ thăm chính thức nước ta từ ngày 13- 16/8/2017. Tiểu sử tóm tắt của Chủ tịch Pornpetch Wichitcholchai như sau:

Thông tin cá nhân:

Ngày sinh: 1/8/1948

Học hàm: Giáo sư Luật

Trình độ học vấn: Cử nhân luật Đại học Chulalongkorn; Thạc sĩ Luật Đại học Havard

Quá trình công tác:

Năm 1978 -  năm1979:

Thẩm phán Tòa án tỉnh Nakhon Si Thammarat

Năm 1979- năm 1989:

Thẩm phán thuộc Bộ Tư pháp

Năm 1989- năm1992:

Chánh án Tòa án tỉnh Nakhon Sawan

Năm 1992- năm 1993:

Chánh án Tòa án quận phía Bắc Băng-cốc

Năm 1993- năm 1995:

Thẩm phán Tòa Hình sự

Năm 1995- năm 1998:

Thẩm phán Tòa Sở hữu Trí tuệ Trung ương

Năm 1998- năm 2000:

Phó Chánh án Tòa Sở hữu Trí tuệ Trung ương

Năm 2000- năm 2003:

Thẩm phán Tòa án Phúc thẩm

Năm 2004- năm 2013:

Thẩm phán Tòa án Tối cao

Năm 2013- năm 2014:

Thanh tra (Ombudsman) của Thái Lan

Năm 2014 đến nay  

Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Quốc gia

Cổng TTĐT Quốc hội

Các bài viết khác