Tiểu sử tóm tắt của Chủ tịch Quốc hội Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury

17/07/2017

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Bangladesh do Chủ tịch Quốc hội Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury dẫn đầu sẽ thăm chính thức nước ta từ ngày 20- 24/7/2017. Tiểu sử tóm tắt của Chủ tịch Quốc hội Shirin Sharmin Chaudhury như sau:

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI BANGLADESH

SHIRIN SHARMIN CHAUDHURY

Họ và tên: Shirin Sharmin Chaudhury(Si-rin Sa-min Chao-đu-ri)

Ngày tháng năm sinh: 6/10/1966

Học hàm: Tiến sĩ Luật

Quá trình công tác:

Năm 1992 Luật sư, Hội đồng Quốc gia Bangladesh
Năm 1994 - năm 2008

Luật sư, công tác tại Tòa án tối cao Bangladesh

Kinh nghiệm 15 năm công tác tại Tòa án Tối cao Bangladesh

Năm 2000

Tiến sĩ Luật, Đại học Essex, Vương quốc Anh

(học bổng của Khối Thịnh vượng chung)

Năm 2009 - năm 2013 Quốc vụ khanh Bangladesh phụ trách vấn đề phụ nữ và trẻ em
Năm 2010

Giải thưởng Nhân đạo Châu Á vinh danh vai trò đóng góp cho sự nghiệp giải phóng bạo lực đối với phụ nữ và nâng cao năng lực cho phụ nữ Bangladesh

Ngày 30/4/2013

Chủ tịch Quốc hội Bangladesh khóa IX (nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên trong lịch sử Bangladesh)

Ngày 29/1/2014 Tiếp tục được bầu là Chủ tịch Quốc hội Bangladesh khóa X
Ngày 9/10/2014 Chủ tịch Ủy ban chấp hành Hiệp hội Nghị viện các nước khối Thịnh vượng chung CPA (nhiệm kỳ 03 năm)
Tháng 2/2015 Giải thưởng nữ Lãnh đạo Nghị viện Thế giới tại Mumbai, Ấn Độ

(Cổng TTĐT Quốc hội)

Các bài viết khác