Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ về ATK Định Hóa - Thái Nguyên

20/05/2017

Tối 19/5, tại thành phố Thái Nguyên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ về ATK - Định Hóa, cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến thực dân Pháp (20.5.1947 - 20.5.2017) và 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2017).

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tới dự và phát biểu. Cùng dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga; lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh Thái Nguyên…

Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Thái Nguyên

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, cả dân tộc chưa kịp hưởng niềm vui độc lập đã phải bước vào một cuộc chiến đấu mới chống sự tái chiếm của thực dân Pháp. Với tầm nhìn chiến lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm nhận định: “Thái Nguyên là một địa bàn quan trọng “tiến có thể đánh, lui có thể giữ, nhân dân ở đây có truyền thống cách mạng”. Và ngày 20.5.1947 đã đi vào lịch sử dân tộc khi Bác Hồ chọn ATK Định Hóa làm căn cứ cách mạng cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Từ trung tâm đầu não kháng chiến ATK Định Hóa, Trung ương Đảng, Bộ Tổng tư lệnh và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra nhiều quyết sách quan trọng liên quan đến vận mệnh của cả dân tộc, như: Chiến dịch Thu - Đông 1947, công bố Sắc lệnh phong hàm Đại tướng cho đồng chí Võ Nguyên Giáp; mở Chiến dịch Biên giới 1950,…đặc biệt là quyết định mở Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ - lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Trong những năm kháng chiến đầy gian khổ hy sinh ấy, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã hết lòng bảo vệ ATK Trung ương, chở che cán bộ cách mạng, cùng bộ đội chiến đấu anh dũng bảo vệ quê hương. Mỗi tên bản, tên núi, tên sông nơi đây đều gắn liền với các sự kiện lịch sử của cuộc kháng chiến, ATK Thái Nguyên đã trở thành mảnh đất cội nguồn của cách mạng Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ về ATK Định Hóa lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp là dịp để ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang rất đỗi tự hào của Đảng và nhân dân ta, của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên dưới sự lãnh đạo của Đảng; đồng thời thấy rõ hơn trách nhiệm trong việc tiếp tục phát huy những giá trị của Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ATK trong giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ về ATK - Định Hóa

Để tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết của của quê hương cách mạng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Đảng bộ, chính quyền tỉnh Thái Nguyên cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, huy động các nguồn lực đầu tư. Tiếp tục cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính, xây dựng xã hội nền nếp, kỷ cương, kỷ luật, năng động, hiệu quả. Tập trung cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, chăm lo các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Giữ gìn bản sắc, phát huy giá trị văn hóa các di sản văn hóa - lịch sử tại địa phương. Chăm lo công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Với niềm tin yêu sâu sắc đối với đồng bào, đồng chí tỉnh Thái Nguyên, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tin tưởng, Thái Nguyên sẽ thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

Quang Khánh- ĐBND