Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Liên minh Hợp tác xã Quốc tế

20/04/2017

Sáng 20/4, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã tiếp Đoàn Liên minh Hợp tác xã Quốc tế do Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã châu Á-Thái Bình Dương Li Chunsheng dẫn đầu, nhân dịp Đoàn tới tham dự Hội nghị Bộ trưởng Hợp tác xã khu vực châu Á- Thái Bình Dương lần thứ 10 tại Hà Nội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Liên minh Hợp tác xã Quốc tế

Nhiệt liệt chào đón Đoàn Liên minh Hợp tác xã quốc tế tới thăm và làm việc tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc Hội Uông Chu Lưu bày tỏ vui mừng khi được biết Liên minh Hợp tác xã quốc tế và Liên minh Hợp tác xã khu vực châu Á- Thái Bình Dương đã chọn Việt Nam là nơi đăng cai Hội nghị Bộ trưởng khu vực lần thứ 10.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh giá cao nội dung và chương trình Hội nghị; tin tưởng rằng sự thành công của Hội nghị là cơ sở để tiếp tục kết nối các hợp tác xã trong khu vực và trên thế giới, đề ra các giải pháp và chương trình hoạt động cụ thể, góp phần thức đẩy hòa bình, an ninh, thịnh vượng và phát triển bền vững; hi vọng Hội nghị là dịp quan trọng để Việt Nam học hỏi kinh nghiệm trong việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết 32/2016/QH14 của Quốc hội về phát triển hợp tác xã kiểu mới đến 2020.

Đánh giá hoạt động của Liên minh Hợp tác xã quốc tế và khu vực có sự phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua, thể hiện qua số lượng thành viên của Liên minh ngày càng tăng, doanh thu của các hợp tác xã đạt trên 3000 tỉ đô la Mỹ, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu hi vọng trong thời gian tới, Liên minh hợp tác xã sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa, góp phần thiết thực vào tạo việc làm, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, xóa đói giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân các quốc gia.

Nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã quốc tế, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị, trong thời gian tới,  Liên minh hợp tác xã quốc tế và khu vực tăng cường hỗ trợ Việt Nam trên các mặt như: nâng cao năng lực cạnh tranh, đưa các sản phẩm của Việt Nam thâm nhập sâu hơn nữa vào các thị trường khu vực và quốc tế; hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp chuyên gia giúp Việt Nam đổi mới ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; là cầu nối để hỗ trợ huy động nguồn lực quốc tế giúp đỡ Việt Nam thực hiện những chiến lược, kế hoạch kinh tế đã đề ra; hỗ trợ việc đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ cho các cán bộ hợp tác xã Việt Nam, qua đó hỗ trợ Liên minh hợp tác xã Việt Nam đổi mới tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã dành thời gian tiếp Đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã châu Á -Thái Bình Dương Li Chunsheng đánh giá, trong thời gian vừa qua, Việt Nam luôn là thành viên tích cực và có trách nhiệm cùng Liên minh Hợp tác xã các nước trong khu vực và trên thế giới góp phần thực hiện thành công các mục tiêu đã đặt ra.

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã châu Á -Thái Bình Dương Li Chunsheng hi vọng, thành công của Hội nghị lần này sẽ giúp Liên minh hợp tác xã thế giới nói chung và Liên minh hợp tác xã Việt Nam nói riêng hướng tới việc thực hiện tốt mục tiêu phát triển hợp tác xã bền vững, xây dựng môi trường, tăng cường hỗ trợ, phát triển vốn cho hợp tác xã để vượt qua khó khăn; tăng cường kết nối các quốc gia trong khu vực, hỗ trợ phong trào hợp tác xã phát triển, hướng tới xây dựng lòng tin, xây dựng thế hệ mới, giải quyết mọi thách thức của thế kỷ mới.

Hồ Hương