Tiểu sử tóm tắt của Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou

04/03/2017

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou dẫn đầu sẽ thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 05 đến ngày 10 tháng 3 năm 2017. Tiểu sử tóm tắt của Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou như sau:

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO PANY YATHOTOU

  • Đồng chí Pany Yathotou sinh ngày 18/2/1951, tại tỉnh Xiengkhuang (Xiêng Khoảng). Đồng chí Pany Yathotou đã hoàn thành chương trình Cử nhân kinh doanh Ngân hàng tại Hà Nội, Việt Nam.

Quá trình công tác:

Năm 1978 - năm 1979 Vụ trưởng Vụ Ngoại tệ
Năm 1982 - năm 1983 Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Kinh tế
Năm 1983 - năm 1985 Vụ trưởng Vụ Đầu tư
Năm 1986 - năm 1997 Thống đốc Ngân hàng Trung ương
Năm 1998 - năm 2002 Đại biểu Quốc hội khóa 4, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Quốc hội
Năm 2002 - năm 2005 Đại biểu Quốc hội khóa 5, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy viên thường trực của Thường vụ Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào
Năm 2006 đến ngày 22/12/2010 Ủy viên Bộ Chính trị, Đại biểu Quốc hội khóa 6, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào
Từ ngày 23/12/2010 đến ngày 14/6/2011 Ủy viên Bộ Chính trị, Đại biểu Quốc hội khóa 6, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào
Từ ngày 15/6/2011 đến tháng 3/2016 Ủy viên Bộ chính trị, Đại biểu Quốc hội khóa 7, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào
Từ ngày 20/4/2016 tới nay Ủy viên Bộ chính trị, Đại biểu Quốc hội khóa 8, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào

Cổng TTĐT Quốc hội

Các bài viết khác